Сдружението на предприемачите в регион Гоце Делчев подготвя провеждането на свое общо събрание. Преди да чуят годишните доклади за дейността на управителния и контролния съвет на сдружението за 2016 година и да обсъдят и приемат новия бюджет, членовете на бизнес организацията ще дискутират неотложни проблеми, ще представят свои предложения и планове пред новоизбраните народни представители от региона, които специално ще поканят на своя годишен форум.  Общото събрание ще се проведе на 15 май.

Членове на сдружението ще се включат и в анкета на Европейския икономически комитет сред гражданското общество за оценка на програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.  С цел подобряване на изпълнението на европейската политика за развитие на селските райони, мнението на фирми и организации ще бъде внимателно анализирано и включено в текущата оценка на тази област на политика за определянето на бъдещето на политиката на ЕС за развитие на селските райони.

 

Коментирайте