Зам.председателят на групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел бе удостоена с високото отличие „Евродепутат на годината 2016“ в категория „Развитие“ на специална церемония в Брюксел. Тя е единственият български евродепутат, печелил два пъти престижната награда – през 2013 г. бе отличена с приза в категория „Равенство на половете“. 

Зам.председателят на групата на ЕНП по въпросите на Средиземноморието, Северна Африка и Близкия Изток е призната като един от най-активните членове на Европейския парламент с принос за насърчаването на цялостна и последователна европейска политика за международно развитие. Усилията й са концентрирани за постигане на съгласуваност между вътрешните и външните политики на ЕС, за идентифициране съвместно с партньорските страни на ограничен брой приоритети за постигане на по-конкретни резултати, за включването на жените в изграждането на мира и развитието. 

Мария Габриел благодари зMARIA GABRIEL NAGRADAа признанието, подчертавайки колко е важна екипната работа за постигането на резултати. „Щастлива съм, че работата и визията ми за европейската политика за международно развитие са подкрепени от колегите ми. Основните приоритети, за чието реализиране работя, са тесни връзки между сигурност и развитие, засилено участие на жените на всички нива, инвестиции за образование, фокусиране на Европейския фонд за развитие в по-малко на брой приоритети, насърчаване на повече европейски граждани да участват в политиката за развитие. Тази награда е признание, но и по-голяма отговорност. Тя ми дава допълнителен стимул да продължавам да работя за последователна политика за международно развитие, която е инвестиция в сигурността на европейските граждани“, заяви Мария Габриел при връчването на наградата. 

Призът на списание „Parliament Magazine“ е учреден като признание за постижения на евродепутати, имащи пряко отражение върху живота на европейските граждани. 

 

Коментирайте