Трето основно училище “Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев отново има повод за гордост.

Ученичката от III “А”клас Георгия Чакърова се класира на ПЪРВО МЯСТО в националното състезание по български език и литература, организирано за пета поредна година от Сдружение на учителите филолози “Любословие”. Тя е и единствената класирана ученичка от Община Гоце Делчев. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача.
В националното състезание взеха участие и други ученици от I – IV клас на Трето ОУ, като резултатите на третокласниците бяха изключително близки до тези на победителите.
Поздравления за Георгия, нейните съученици и техните учители и родители!

Коментирайте