Контрольор в Районната здравна осигурителна каса се търси в гр. Гоце Делчев. Кандидатът трябва да е с висше икономическо образование. В община Гърмен има свободно работно място за експерт по програми и проекти, с висше образование. Макар че учебната година започна, в някои от училищата на региона все още се търсят учители – по английски език и в начална училищна степен. Точните позиции за свободни учителски места, могат да се видят на страницата на МОН, уточни директорът на Бюрото по труда в Гоце Делчев Марияна Стругова.

Останалите свободни работни места в Гоцеделчевско са в сферата на шивашката промишленост – шивачи, гладачи, оценители на облекло, кроячи, търсят се и двама работници за консервен цех, а също така и трима работници за производство на текстилни пана. Изискването е за основно или средно образование.  Сред свободните работни места има и едно за хигиенист, като той трябва да има средно образование. Девет са свободните работни места за продавач консултанти.

Коментирайте