Община Гоце Делчев ще поеме дългосрочен общински дълг в размер на 3 милиона лева, въз основа на решение на Общинския съвет за приемане на бюджета на общината за 2016 г. Този дългосрочен общински дълг ще се използва за осигуряване на средства, с които да се финансират няколко проекта, касаещи основно ремонт и изграждане на детски градини, площадки и спортни съоръжения. Публичното обсъждане на този кредит се проведе в залата на Общинския съвет и на него бе подробно обяснено за какво ще бъдат изразходени средствата.
1 милион лева ще бъдат използвани за да се изгради детска градина в село Лъжница. ТоDSC_0606ва е единственото от големите села в общината, в което до момента няма детска градина, но има голяма нужда от такава. В детската градина ще се отглеждат и възпитават 90 деца, разпределени в 4 групи. Към момента част от децата се извозват до детската градина в с. Корница.

Друга част от средствата – в размер на 500 000 лв., ще бъдат вложени в модернизация и реконструкция на площадките и дворните пространства на детските градини и обединените детски заведения на територията на община Гоце Делчев. Ще бъдат демонтирани остарелите детски съоръжения и пясъчници от площадките, ще се изградят нови сертифицирани площадки с ударопоглъщащи настилки, а освен това ще се подобрят дворните пространства в шест детски заведения.
1 милион от сумата по кредита, ще бъдат използвани за разплащане на спечелени проекти и програми от национални и европейски фондове. Това са 300 000 лв. за финализиране на двата проекта в ЦДГ №1 „Снежанка“ и ОДЗ „Джани Родари“; 320 000 лв. за реализация на проекти по схема „Обучения и заетост за младите хора“ и „Образование и заетост“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 г – 2020 г.
Част от средствата, в размер на 380 000 лв., ще бъдат използвани за съфинансиране по програма „Красива България“ и по Програмата за развитие на селските райони. Проектите, които ще се финансират са „Преустройство на котелно, въвеждане на възобновяеми енергийни източници и външно саниране на ЦДГ „Щастливо детство“ в с. Корница“ и „Осигуряване на достъпна среда и ремонт на помещения на административната сграда на община Гоце Делчев. Останалите 500 000 лв. от кредита ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващ овърдрафт.

Коментирайте