Защо и колко са хората в България поставени под запрещение – мярка, по-тежка от доживотна присъда, без право на обжалване и инструмент за лишаване от свобода на хора, които не са извършили никакво престъпление. Над 7500  поставени под запрещение в България, не могат да работят, да се женят, да решават къде и с кого да живеят. Приемането на новия Закон за физическите лица и мерките за подкрепа ще позволи на хората с увреждания да участват активно във вземането на решения, които касаят техния живот? Грижа за хората с увреждания ли е това или по-скоро удобство за техните близки? Предпазва ли ги от недоброжелатели, откровени измамници и манипулатори? Как медицинските критерии за психична болест или интелектуално затруднение и юридическита преценка може ли човекът да се грижи за имотите, финансите си заради медицинския статус и диагноза, могат да преборят остарялата и порочна форма „под запрещение“ с новата практика за подкрепено вземане на решение. Това беше темата на двудневно стартиращо обучение на социални работници и родители на деца с увреждания от Разлог, Банско и Гоце Делчев, организирано от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения. Изключително полезен за всички участници беше дългогодишния опит и добрите пратики на адвокат Мариета Димитрова и ръководителя на родителската организация „Паралелен свят“ Кремена Стоянова. Хората с увреждания имат нужда от подкрепа, а не от изолация. Осигурявяне на прилагането на стандартите на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ), според който хората с увреждания имат право на равнопоставеност пред закона, независимо от тяхното увреждане. Това са част от основните цели на проекта за нов Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. Промените са предизвикателство за всички държави ратифицирали със закон Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, сред които е и България. Целта е отмяна на остарелия и почти лишен от съдържание Закон за лицата и семейството (ЗЛС), приет през 1949 г., приемане на напълно нов Закон за физическите лица и мерките за подкрепа (ЗФЛМП), адекватен на новите стандарти на класическите институти на личното право, какъвто е дееспособността. 

Близо 12 000 граждани подкрепиха още през юни подписката за премахване на запрещението и приемане на неговата алтернатива – подкрепеното вземане на решение. Подписката е внесена в Народното събрание. Тя се проведе в рамките на Национална гражданска инициатива 7000, подкрепена от Български център за нестопанско право, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения и Глобална инициатива в психиатрията-София.

снимка БАЛИЗ

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *