Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Гоце Делчев отново стартира програмата за безплатен топъл обяд в училище за деца в риск. Тази учебна година кръгът на програмата се разшири и в нея ще могат да участват както деца с риск от отпадане от училище, така и деца сираци, деца с един родител и деца, които живеят в завишен риск от социална изолация и бедност. 
Програмата се провежда вече трета година в община Гоце Делчев с активното участие на трите основни училища в град Гоце Делчев, както и Основното училище в село Баничан. По програмата децата получават топъл обяд в училище, а условието е да посещават редовно учебните часове и да имат добро поведение в училище.

Родителите на децата са много доволни от възможността децата им да обядват в училище и споделят, че така децата могат да остават и на занималня. Учителите също отчитат, че благодарение на програмата се наблюдават много положителни ефекти – голяма част от учениците подобряват успеха си, намален е броят на безпричинните отсъствия, всички ученици са преминали в по-горен клас. Програмата е отворена и ще продължи до края на учебната година.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *