B.-ROLMAN
Като председател на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев се чувствам отговорен относно подходящите икономически условия за местните предприемачи и за евентуални инвеститори в региона.
Ако искаме той да се развива, трябва системно да подобряваме заедно с местните власти, с образователната система, както и с обществото, условията за бизнес.
На първо място като двигател на развитието и на заетостта в региона са фирмите от преработвателния сектор (облекло, обувки, трикотаж), туризъм и производство на хранителни стоки. Тези сектори на икономиката осигуряват основния дял от търговията и услугите в региона. Заради тяхната експортна ориентираност регион Гоце Делчев вече има сериозен принос в положителния баланс на външната търговия на страната.
За да могат същите тези фирми да се развиват в дългосрочна перспектива, е необходимо недостигът от квалифицирани кадри и работници да бъде преодолян. Необходими са млади хора, които искат и могат да се издигнат в професията си до професионално ниво.
Моето мнение е, че само така ще достигнем европейско ниво на стоки и услуги, които предлагаме.
Топ работници, Топ технолози, Топ инженери, Топ ръководители, Топ мениджъри са нужни на фирмите, за да се реализират и утвърдят като производители на международния пазар.
Младите хора са бъдещето на нашите предприятия. Както те имат нужда от нас като работодатели, така и ние имаме нужда от тях като работници и служители. Възможно най-рано те трябва да се информират какви възможности им предлага региона ни.
Необходимо е през различните етапи на тяхното образование училищата да им осигуряват адекватно професионално ориентиране, както и информация за възможностите за реализация в региона.
Добра идея е да бъде създадена практика училищата да посещават фирмите ни където ще презентираме нашите продукти и възможностите за професионална реализация на завършващите своето образование.
Ние, като предприемачи е препоръчително да инвестираме в квалификацията на младите хора и в тяхната интеграция в продуктовия сектор. Добър пример за това е дуалното обучение, което реализираме в Пирин Текс. Тук в момента имаме 45 млади колеги в процес на дуално професионално обучение за придобиване на професия Оператор шевно производство.
За тези от тях, които успешно завършат 3-годишното обучение плюс поне една година производствена практика, възможностите да се реализират като технолози или групови ръководители са много големи.
Във връзка с квалификацията на кадри и в случай, че има желаещи намеренията ми са да се създаде Център за професионално образование към Пирин Текс през 2016 година.
Центърът ще работи в сътрудничество и с подкрепата на Клъстер за дуално образование в България и НПГ „Димитър Талев“. Центърът ще предлага обучение по технически професии като Механик на промишлена техника, Ел. техник, Мехатроник.
Много е важно да има заинтересовани млади хора! Това до голяма степен зависи от родителите, от училищата и от изграждане на положителен имидж на тези професии.
Бих искал да се обърна и към безработните, които в нашия регион все още са над 10%. Апелът ми към вас е – търсете активно нова работа, кандидатствайте във фирмите ни за работа! Назначаването ви на работа ще внесе сериозна промяна към положителна насока в личностното ви развитие! Моето мнение е, че сред тези, които желаят да работят не би трябвало да има безработица, тъй като налице са реални възможности за преодоляването й.
Ние като предприемачи на регион Гоце Делчев се стараем да подобрим работните условия в нашите фирми и те да станат по-атрактивни. Пред нас се изправя необходимостта да бъдем конкурентни на национално и международно ниво.
Всички трябва да знае къде е мястото ни. Нивото на нашата заетост демонстрира доколко конкурентноспособни и иновативни са нашите продукти. Ако нашият продукт привлича интереса на международните купувачи, то със сигурност бизнесът ни ще се развива динамично. Тогава ще имаме условия за инвестиции, нови технологии, работни места и заплати на по-високи нива.
Препоръката ми към всички колеги предприемачи е да работят на светло! Нека да плащаме адекватни заплати за качествена работа и услуги! Да осигурим заедно постоянното развитие на региона в дългосрочен план и да се погрижим за по-атрактивен живот на обществото.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *