При голям интерес от страна на представители на бизнеса, земеделски производители, потенциални предприемачи, занаятчии и други заинтересовани лица преминаха информационните срещи, организирани от Областен информационен център – Благоевград на територията на цялата област. По време на кампанията експертите запознаха присъстващите с Условията за кандидатстване по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Разяснени бяха и критериите за оценка на подадените проекти и начинът за попълване на електронния формуляр за кандидатстване.

От центрове за рехабилитация и търговски обекти в курортните общини на Пиринско до различни производствени цехове, занаятчийски ателиета и офиси на счетоводители, архитекти и инженери в по-големите населени места бяха сред най-често дискутираните бизнес идеи по време на срещите. Кандидатстването по подмярка 6.4.1. на ПРСР става в три отделни процедури: за инвестиции в развитие на различни видове производства, услуги и занаяти. Обхватът на дейностите, които са допустими за финансиране по подмярката, е изключително широк, което обяснява и големия интерес към процедурите.

Крайният срок за кандидатстване по подмярката за инвестиции в неземеделски дейности изтича на 7 декември 2018 г. Всеки отделен проект трябва да бъде не по-малко от левовата равностойност на 10 000 евро и не повече от левовата равностойност на 600 000 евро. Безвъзмездната финансова помощ е до 50%.

И по трите процедури като допустими ще се признават разходите за изготвяне и управление на самото проектно предложение, което е голяма помощ за кандидатите, коментираха присъстващите на информационните срещи.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *