Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството (БИ-ГД) в партньорство със Сдружение на Югозападните общини (СЮЗО) стартира проект „Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България“. Целта е повишаване предприемаческите компетентности, знания и умения и подкрепа за стартиране на реален и жизнеспособен бизнес на представителите на целевите групи-58 лица: безработни лица, неактивни или работещи, в т. ч. младежи до 29 г (50%), жени, хора с увреждания, хора в активна трудова възраст, които искат да стартират собствен бизнес.
Как ще бъде постигната тази цел, обясни директорът на БИ – Гоце Делчев инж. Росица Джамбазова.
„Чрез 10 обучения по предприемачество и бизнес планиране, чрез предоставяне на консултации в областите Кюстендил и Благоевград, в 10 общини Рила, Кочериново, Благоевград, Разлог, Банско, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сандански“. Обученията ще са по изпитана в практиката иновативна методика на придобиване на знания и практически умения за започване на бизнес, с квалифицирани обучители с над 10 години опит в предприемачеството. Консултирането за започване на самостоятелна заетост се базира на индивидуален подход, съвместни конкретни стъпки в разработването на бизнес идеята и прецизно бизнес планиране, както и търсене на най-подходящи възможности за финансиранеОсновните дейности, които са планирани са информиране и мотивиране на бъдещи успешни предприемачи от целевите групи в 10 общини от областите Кюстендил и Благоевград, практически обучения по предприемачество и бизнес планиране и консултации, уточнява още инж. Джамбазова.
Очаквани резултати след реализиране на всичко планувано са:
  •  300 информирани представители на целевите групи, институции и организации, работещи в тяхна подкрепа и местните общности за ползите от проекта
  • 150 лица включени в информационно-мотивационни форуми с интерес за самостоятелна стопанска дейност, от които да се изберат 58 с най-голям потенциал и мотивация за самонаемане и собствен бизнес.
  • Обучени 58 лица с придобити знания и умения за стартиране и управление на успешен бизнес, от тях 95% успешно завършили
  • Предоставени 2100 консултантски часа, включително и за практическа подкрепа за регистриране на бизнес,разработване на бизнес план, търсене на най-подходящи възможности за финансиране.
  • 25% от лицата, участвали в обучение и получили консултации да намерят работа, включително и самостоятелна заетост.
Проектът е по програма Развитие на човешките ресурси, приоритетна ос „Подобряване на достъпа да заетост и качество на работните места, процедура „Подкрепа за предприемачеството“, с финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, като периодът на изпълнение е 12 месеца.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *