Нizvanredna_sesia_na_obs_goce_delchevа 31 юли 2014 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гоце Делчев за 2013 година.
2. Информация за текущо изпълнение на бюджета на Община Гоце Делчев за 2014 година.
3. Отчет за текущо изпълнение на поименния списък за капитално строителство за 2014 г. и приемане на актуален план.
4. Изменение и допълнение на решение №333, т.22, подточка 1-3 от 12.02.2014 г. на Общински съвет гр. Гоце Делчев.
5. Отчет за работата на Общински съвет гр. Гоце Делчев за периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.
6. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за периода 01.01.2014 г. до 31.05.2014 г.
7. Отчет на кмета на общината по изпълнение на Наредба №1.
8. Увеличаване капитала на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев с непарична вноска – апорт на медицинска апаратура.
9. Удължаване срока на договор за кредит №388/2013 година.
10. Издаване на запис на заповед за стойността на аванса по Проект “Зелена достъпна среда на гр.Гоце Делчев“.
11. Създаване на ново населено място „Попови ливади“.
12. Включване на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Баничан, община Гоце Делчев в актуализирания списък на средищните училища през 2014/2015 учебна година.
13. Приемане на общинска Програма за управление на отпадъците за 2014/2020 година.
14. Приемане на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на Община Гоце Делчев.
15. Даване на предварително съгласие за право на преминаване през напоителен канал – собственост на Община Гоце Делчев, на „Меркез“ООД.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *