Дирекция “Бюро по труда”- Гоце Делчев уведомява работодателите от общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2021 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:

за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – свободни средства – 16 570 лв.;

за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 21 370 лв.;

безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 21 206 лв.;

безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 8 468 лв.;

безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 14 259 лв.;

продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 17 166 лв.;

за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 10 458 лв.;

безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 80 815 лв.;

безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 15 369 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 25.03.2021 г. до 02.04.2021 г., включително.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Гоце Делчев, както и на тел. 0751/61261.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *