URNA
Напомняме на избирателите с трайни увреждания, че на 14 септември изтича срокът, в който могат да заявят желание да гласуват в подвижна избирателна урна. Заявление по образец се подава във фронт офиса на община Гоце Делчев, или в общината, в която живеете. За да има мобилна секция е необходимо да са подадени минимум 10 заявления.
На 20 септември изтича срокът, в който избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места искат да гласуват по настоящ адрес. Искане в писмен вид се подава до кмета на общината.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *