Съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита имуществото на територията на община Гоце Делчев, всички собственици, наeматели/концесионери и ползватели на търговски обекти и заведения за хранене и развлечения, в които се упражнява търговска дейност и услуги са длъжни да уведомят писмено Общинска администрация гр. Гоце Делчев за работното време на търговския обект.

Заведения за хранене и развлечения с режим на работа след 24. 00 часа се регистрират в Общинска администрация и Районно управление „Полиция” гр. Гоце Делчев.

При неизпълнение разпоредбите на чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба №1 се носи административно-наказателна отговорност, като глобата е в размер от 500 до 1000 лева.

Образец на заявление за регистрация на работно време може да се получи от информационния център в сградата на общинска администрация, както и да се изтегли от интернет страницата на общината, раздел „Съобщения“.

След 01. 06. 2018 г. ще се извършат проверки за изпълнение разпоредбите на чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба №1.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *