На конференция снощи социалистите от Гоце Делчев обявиха своите кандидати за общински кмет, общински съветници и кметове на села в общината. След като изслушаха анализа от евроизборите на лидера си Валери Сарандев, отчета на кмета Владимир Москов за изминалия мандат и отчета председателя на групата общински съветници от БСП Димитър Балтаджиев, социалистите с пълно доверие и подкрепа номинираха отново за следващ мандат кмета Владимир Москов.  

Общинската конференция номинира подреди и своята листа за изборите на 27 октомври, в която след кмета Владимир Москов, на второ място е генерал Атанас Самандов, като  представител на гражданската квота.

Сред кандидатите за следващ мандат са и досегашните общински съветници Димитър Балтаджиев, Георги Мишев, Иван Геров, Гергана Орманлиева, Димитър Сохулов, Ангел Поюков, Димитър Бояджиев, Магдалена Пиринска, Петър Москов. Ново име в листата е младият педиатър д-р Ангел Тонгов.

В списъка с кандидати са още Петър Янев, Веселин Камбуров, Кенан Тюмбелекчиев, Мария Дерменджиева, Мария Чолакова, Елка Пирнарева, Николай Пиргов, Таня Меданова, Росица Трендафилова, Костадин Халембаков, Румен Чифлигаров, Илиана Гущераклиева, Елена Лефтерова, Любен Димитров, Живко Тарев, както и коалиционните партньори от БЗНС „Александър Стамболийски“ – Андрей Катранджиев и от „Атака“ – Павел Петелов.

 

За нов мандат социалистите гласуваха своята подкрепа за независимия кмет на с. Мосомище Тодор Либяховски. Общинският съвет на БСП Гоце Делчев номинира за кандидат кмет на с. Борово – Йордан Катранджиев и за с. Баничан – Младен Тропчев.

Числа и факти от отчета 

на кмета на община Гоце Делчев и екипа му

за мандат 2015 – 2019 година

 

За тези 4 години, привлякохме допълнително над 48,1 млн лв. и спечелихме над 44 проекта, някои от които са:

 • 8,5 млн.лв за Градски парк и 26 улици
 • 7,5 млн.лв за подмяна на водопровод и асфалтиране на улици в села под 2 хил.жители;
 • 6 млн.лв за парк Панорама, зелени площи и 25 улици;
 • 5,5 млн.лв за 2 гимназии, 2 основни училища и 1 детска градина;
 • 5,2 млн.лв за Втора клетка на Депо за ТБО;
 • 3,9 млн.лв за ново високотехнологично оборудване за МБАЛ;
 • 3,3 млн.лв за Спортна зала + 1,75 млн.лв за асфалтиране на улици в Г.Делчев и селата;
 • 2,5 млн.лв за нов път до м.Чарка, с.Брезница
 • над 1,5 млн.лв за корекции на реки и изграждане на подпорни стени
 • над 1,5 млн.лв за заплати и осигуровки на лични асистенти, домашни помощници, програми за заетост и др. социални проекти;

 

Какво направихме в отделните области за тези четири години?

ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ

–  В края на 2011 г. приключи проект „Развитие на индустриалните зони”, чрез който бе изградена инфраструктура до и в границите на имот от 70 дка в м.Казармата. Изградени бяха пътища, улици, водопровод и канализация до отделните имоти, предвидени за промишлено застрояване. Общата стойност на инвестицията по проекта е в размер на 2,5 млн.лв

 

– През четирите години активно подпомагахме земеделците и животновъдите в общината чрез:

 • Продадени 250 земеделски имота; Отдадени под наем 95 земеделски имота – ниви, ливади, лозя, пасища и мери; Възстановени 171 земеделски имота на правоимащи.

– Общо 450 жители на общината са станали собственици на недвижими имоти чрез закупуване или възстановяване по законови процедури, организирани от община Гоце Делчев.

Общата стойност на разпоредителните сделки за периода 2011 г. – 2015 г. е в размер на 1 030 000 лева.

 

– С решение на МС и указ на президента, бе създадено населено място Попови ливади, което ще спомогне за кандидатстване за финансиране по програмите през периода 2014-2020г. В рамките на мандата бяха изготвени инвестиционни проекти на обща стойност 14,7 млн лв за благоустрояване на улици, улично осветление и нов трафопост, изграждане на ВиК инфраструктура на Попови ливади. Изграден е нов мачтов трафопост.

 

ГРАДОУСТРОЙСТВО, АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗГРАЖДАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ХИГИЕНИЗИРАНЕ

 

 • Чрез реализиран проект на стойност 350 хил.лв бе изготвен Интегриран план, в който са включени обекти от гр. Гоце Делчев, които ще се финансират през новия програмен период 2014 – 2020 г. Стойността на обектите е 142 млн. лв. От новата ОПРР са одобрени първите проекти на стойност 18,9 млн лв;

 

 • 8,5 млн лв са вложени в цялостната рехабилитация на 26 улици, основното обновяване на Градския парк, разширяване на ул.”Бяло море” и благоустрояване на междублоковото пространство. Изградени са детски площадки, беседки за отдих, фитнес на открито, възстановени са фонтана и езерото в парка. Чрез основното обновяване, Градският парк стана любимо място за отдих и игра. Проектът бе награден в Брюксел като добра практика.

 

 • Активно съдействие оказахме и продължаваме да оказваме по програмата за саниране на жилищните блокове: включително дофинансиране за санирането на 3 жилищни блока в гр.Гоце Делчев; Одобрени са 5 блока по втората програма, които в момента се изпълняват. Регистрирани са 22 сдружения на собственици на всички допустими сгради с над 35 самостоятелни жилищни обекти. Сключени 22 бр. договори.

 

 • Създадено бе общинско предприятие „Чистота“, с цел по-добро осъществяване на дейностите по почистване и поддържане на зелени площи.

 

 • Изцяло обновени зелени площи в Градски парк, междублокови пространства на ул.”Бяло море”, ж.к „Дунав”, ж.к. „Юг”; благоустроени зелени площи на ул.”Сливница” и междублоково пространство на ул.”Щип”; Благоустроени са зелени площи в парк с.Корница;  Изградена е крайградска зона за отдих до яз.”Сушица”

 

 • На 01.09.2012 г. бе пусната в експлоатация Втората клетка на Депо за неопасни отпадъци на стойност 5 200 000 лв. Въведена е система за разделяне на отпадъци и тяхното рециклиране.

 

 • Издадени са 834 броя разрешения за строеж в периода от ноември 2011 – 1 юли 2015 година. Допуснати и одобрени са 453 броя Подробни устройствени планове /ПУП/ за същия период.

 

 • Изградени са 9 нови детски площадки. Три от тях на стойност от по 10 хил.лв с финансиране от ПУДООС – 1 на ул. „Струга”; 1 на ул. „Славянка”; 1 на ул. „Иларион Макариополски”. Останалите площадки са: 2 детски площадки в Градския парк; 2 на ул. „Бяло море”; 1 на ул. „Сливница”; 1 в парк Панорамата;

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

 

 • В началото на мандата, болницата бе в тежко финансово положение със задължения в размер на 2.5 млн. лв. и отчиташе загуби всяка година. Към момента, благодарение на предприетите мерки за укрепване и стабилизиране, болницата е в стабилно финансово състояние със задължения от 700 000 лв. и през последните 2 години отчита финансова печалба.

 

 • Във Фонд „Специализация” са подсигурени 20 000 лв. Сключени са 3 договора с млади лекари – педиатър, акушер-гинеколог и пулмолог.

 

 • Закупено и въведено в експлоатация високотехнологично медицинско оборудване за образна диагностика, лечение и лабораторни изследвания, направен е основен ремонт на помещенията, в които е поставена новата апаратура и е изграден асансьор и рампи в болницата. Проектът е на стойност 3,7 млн.лв, реализиран по ОПРР

 

 • По Програмата за европейско териториално сътрудничество „България – Гърция 2007 – 2013”, бе реализиран още един проект „Подобряване на предлаганите здравни услуги на градското население чрез прилагане на нови модели и използване на нови технологии”. Чрез него бе закупено ново медицинско оборудване за Хирургично и АГ отделение на МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев на стойност 381 600 лв.

 

 • През 2012 г. бе създадено Общинско предприятие “Обществена пералня” гр. Гоце Делчев по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Извърши се ремонт на три помещения в общинската болница МБАЛ ”Иван Скендеров”, в които са обособени приемна, пералня, сушилня и гладачно. Пералнята обслужва всички социални заведения в общината, както и граждани и фирми на преференциални цени. Осигурени са 6 работни места.
 • С финансиране от СИФ (350 хил.лв), Красива България (133 хил.лв) и общинско съфинансиране от 30 хил.лв, бе изцяло реконструирана пустееща сграда в бившата казарма. В сградата се откриха 2 нови за общината социални услуги – ЦНСТ за 14 възрастни хора с увреждания и ЦНСТ за 14 възрастни хора с деменция.

 

 • Изградена е изцяло нова сграда за ЦНСТ, с оборудвани и обзавеждане, чрез проект по ОПРР на стойност 761 хил.лв. Капацитет на центъра е 14 места. По втори проект са назначени и обучени 13 души персонал. Общата стойност на проекта е 152 хил.лв.

 

 • Съществуваща неизползваема сграда в бившата казарма бе ремонтирана по проект Красива България и преустроена в Дом за стари хора с капацитет от 24 места.

 

 • По време на този мандат продължихме да работим в посока програми за заетост на безработни лица. Трайно заети за 4 години са 65 бр. лични асистенти; Осигурена е заетост за срок от 1 година на 65 бр. лица като „домашен помощник”  по ОП „РЧР“. От национални програми за заетост на хора с трайни увреждания, старт в кариерата, осигуряване на заетост на трайно безработни лица – осигурена заетост на общо 434 бр. лица.

 

 • В рамките на мандата са подпомогнати 739 лица, които са били в тежко здравословно или социално положение. Стойността на отпуснатите помощи от кмета на общината и комисията по здравеопазване към Общинския съвет е 218 004 лв.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

 • Общината спечели и изпълни проект по ОПРР на стойност 5,5 млн лева за цялостни вътрешни и външни ремонти на ПМГ „Яне Сандански“, Първо основно училище „Св. Св.Кирил и Методий“ гр. Гоце Делчев, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Брезница, Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ с.Корница и ЦДГ № 5 „Брезичка“;

 

 • По програма ТГС БГ-МК е извършена подмяна на дограма, направа на външна топлоизолация на стени и покрив, нова отоплителна инсталация, монтаж на слънчеви колектори и бойлери на ЦДГ „Детелина” на стойност 450 хил.лв

 

 • По програма ТГС БГ-МК е извършена подмяна на дограма, направа на външна топлоизолация, нова отоплителна инсталация на газ и радиатори, монтаж на слънчеви колектори и бойлери, подмяна на осветителни тела на ОДЗ „Джани Родари” на стойност 480 хил.лв
 • Продължава подкрепата за талантливи деца и деца с тежко социално положение; както и финансово подпомагане на спечелили национални състезания и олимпиади ученици.

 

КУЛТУРА

 

 • Ежегодно общината осигурява пътувания и участия във фестивали в страната и чужбина на Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци, ТФ ”Неврокопчанки” и съставите при читалищата в общината.

 

 • Създаден бе фестивал „Културна мозайка – Неврокопски панаир“, чрез реализиран проект по ОПРР на стойност 431 хил.лв. Чрез този проект бе доставено сценично оборудване, реквизити и изготвен сайт. През 2012 и 2013г. организацията на фестивала бе в рамките на проекта. През 2014 и 2015 г. се финансира вече само с общински средства. Увеличен е броят на участниците, като вече има и международно участие.

 

 • Осигурен е достъп за хора с увреждания, чрез изграден външен асансьор на сградата на НЧ „Просвета”. Проектът бе финансиран с 40 хил. от Агенция за хора с увреждания и 15 хил.лв общинско участие. По втори проект на стойност 13 хил.лв, в момента се прави ремонт на санитарни помещения на втори етаж за осигуряване на достъп на хора с увреждания и вътрешен ремонт на читалнята. Проектът ще приключи до септември 2015г.

 

 • По проект на стойност 600 хил.лв по Програма ТГС БГ-ГР бе извършен цялостен вътрешен ремонт на Общински исторически музей. Изградена бе автоматизирана отоплителна инсталация на газ. Доставено е изцяло ново оборудване и обзавеждане. Създадени са сайт на музея, дигитален каталог, отпечатани рекламни и информационни материали и др.

 

 • Със съдействието на община Гоце Делчев, за периода 2011 – 2015 година са осигурени 100 000 лв. за ремонти и строежи на църкви, манастири, параклиси и джамии. От общинския бюджет са осигурени 10 000 лв. за новостроящата се църква „Рождество Христово” в Гоце Делчев, а в рамките на мандата само за нея са осигурени 37 000 лв.

 

СПОРТ

 

 • Проектът за довършване на спортната зала на стойност 3.5 млн. лв е пред завършване и предстои да бъде открит.

 

 • Вложени над 500 000 лв. за основен ремонт и обновяване на Градския стадион. Финансова подкрепа за ФК „Пирин“ над 1 000 000 лв. /около 250 000 лв. годишно/

 

 • Традиционно подпомагане развитието на всички видове спорт в общината – футбол, хандбал, баскетбол, шах, колоездене и други на стойност 1 300 00 лв. Финансово подпомагане и подкрепа на футболните клубове в селата на стойност 60 000 лв.

 

През този мандат продължихме политиката на прозрачност от предишните мандати. Ръководството на община Гоце Делчев винаги е било обърнато към хората и техните проблеми, поради това ние сме една от малкото общини в страната, където е осигурен е ежедневен и напълно свободен достъп на гражданите до кмета на общината, неговите заместници и всички служители на администрацията.

Четири проекта за подобряване на капацитета на общинските служители чрез тяхното обучение, бяха реализирани през последните четири години.

12 млади специалисти започнаха своята кариера с първо работно място в общинската администрация по програма „Старт в кариерата” за 4-те години на мандата.

Във всяко едно от населените места в общината сме изпълнили повечето от ангажиментите, които поехме преди четири години – направена е реконструкция на ВиК мрежата, асфалтирани са улици, направено е благоустройство на зелени площи, изградени са детски площадки.

В тези трудни от икономическа гледна точка, направихме всичко възможно в повечето от общинските обекти да бъдат въведени системи, използващи алтернативни източници на отопление с цел снижаване на разходите и повишаване на ефективността. От дизелово гориво към отопление с природен газ преминаха  Първо, Второ и Трето ОУ, ПМГ „Яне Сандански“, сградата на Община Гоце Делчев, Общински музей, детските градини „Брезичка”, „Джани Родари”, „Детелина” и „Снежанка”. За отопление в МБАЛ „Иван Скендеров”, ОУ Корница и ОУ Брезница се използва биомаса – пелети. Изготвят се инвестиционни проекти за подмяна на горивната база на Дома на културата и детските градини „Калинка”, „Радост”, „Слънце”,  Детска ясла „Пролет“, ЦДГ Корница и Мосомище.

По отношение на преасфалтирани и благоустроени улици в гр. Гоце Делчев, равносметката за тези четири години е: 26 улици по първия проект за градска среда, 25 по новия проект Зелена и достъпна градска среда, 5 улици по ПИП, с обща дължина 15,7 км.

Какво предстои да бъде направено занапред?

 

 • За следващия програмен период до 2020 година, са подготвени 10 броя работни проекти за финансиране по ОПРР на цялостно вътрешно и външно обновяване на общински училища,детски градини, културни сгради, както и благоустрояване на улици и междублокови пространства, всичко на обща стойност над 18 млн.лв.
 • Ще се търси финансиране на изграждане на вътрешна инфраструктура в комплекс Попови ливади на стойност 15 млн.лв.
 • По Програмата за развитие на селските райони ще се внасят нови проекти на стойност 12 млн.лв за благоустрояване на селата.
 • Ще се използват всички програми по ТГС с Македония и Гърция за осигуряване на допълнителни средства за подобряване на инфраструктурата.

 

–  В ход са две процедури за предоставяне на концесии за строителство в Гоце Делчев: За обект „Спортен център“, който ще представлява игрище за мини футбол, фитнес център и детска площадка; за обект „Спортен комплекс – тенис кортове” – два тенискорта, покрита с козирка трибуна за зрители, стена за тренировка на начинаещи

– Общата стойност на проекта за „воден цикъл” е 53 млн.лв, в който влизат подмяна на съществуваща и изграждане на нова вътрешна ВиК мрежа на гр. Гоце Делчев, изграждане на довеждащ колектор и нова ПСОВ, с възможност за включване и на с. Мосомище.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *