В рамките на провеждана информационна кампания, Община Гоце Делчев кани всички заинтересовани (собственици на жилища в режим на етажна собственост и домоуправители) да вземат участие в информационна среща, която ще се проведе на 8 септември (четвъртък) 2016 г. от 18,00 часа в Заседателна зала на партерен етаж, сграда на Община Гоце Делчев на ул.Царица Йоанна 2.

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целта на срещата е да се повиши информираността на гражданите относно възможностите за повишаване на енергийната ефективност и обновяване на многофамилните сгради, като се провокира мотивацията им за сдружаване и кандидатстване за финансиране.

Възможностите за финансиране на обновяването на многофамилните жилищни сгради са в следните направления:

Съгласно направените през 2016г. промени в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се разшири обхвата на допустимите за финансиране сгради. През 2017г. се очаква ще бъдат финансирани и панелните сгради (сгради строени по индустриален способ)  с по-малко от 36 апартамента, както и тухлени (масивни) сгради, в които поне 60% от разгънатата застроена площ са със жилищно предназначение.

Възможност за получаване на средства има и в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, която се финансира с европейски средства. В одобрената Инвестиционна програма на Община Гоце Делчев по Интегрирания план е предвиден проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради с индикативен бюджет в размер на 827 177.83 лева. Изискванията за това кои сгради могат да кандидатстват по тази програма са идентични с изискванията на Националната програма, като тук дори има и още по-ниски изисквания – допустими за финансиране са многофамилни тухлените (масивни) жилищни сгради които са с минимум два самостоятелни обекта/апартамента/жилища и принадлежат на повече от един собственик.

Заявления за интерес и финансова помощ могат да се подават за участие и по двете програми, тъй като документите са унифицирани. За целта е необходимо собствениците да регистрират сдружение по реда на Закона за управление на етажната собственост. На информационната среща ще бъдат представени всички стъпки, които следва да се изпълнят за да се подготви документацията. Подробни указания и образци на документите са публикувани в раздел Енергийна ефективност на интернет страницата на Община Гоце Делчев на адрес: http://ee.gotsedelchev.bg/    

 

Ръководството на Община Гоце Делчев вярва, че срещата ще представлява интерес за гражданите на гр. Гоце Делчев и ще спомогне за насърчаване на активността им за сдружаване и кандидатстване по двете програми.  DSCN0399

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *