Министерството на образованието и науката на Руската Федерация и Россотрудничество всяка година провеждат кампания за подбор на чужди граждани и сънародници, живеещи зад граница, за безплатно обучение в над 500 водещи вуза на Русия по квота, предоставена от правителството на Руската Федерация за сметка на средства от федералния бюджет.

Русия е известна със своите силни научни и академични школи в областта на физико-математическите, естествените, инженерните и хуманитарните науки. Русия е признат световен лидер в подготовката на математици, физици, химици, геолози, инженери, програмисти, филолози, историци, лекари и специалисти от другите естественонаучни области. Това се потвърждава от позициите на руските вузове в международните рейтинги.

Дипломите от руските вузове се признават в повечето страни по света. Тази процедура е облекчена благодарение на междуправителствените споразумения на Русия с над 60 страни, в това число с Финландия, Испания, Франция, Италия, Кипър, Малта, Индия, Китай. Освен това много от руските вузове реализират съвместни програми с чуждестранни университети, издават на своите випускници двойни дипломи. Т.е., докато учат в Русия, студентите могат да получат и руска диплома, и например диплома от европейски ВУЗ.

Безплатно образование в Русия може да се получи както по основните образователни програми (бакалавър, специализация, магистратура, докторантура), така и по програми за допълнително професионално образование (повишаване на квалификацията).

Квотата, определяна за България, се увеличава с всяка изминала година. Ако през 2013 година тя наброяваше 50 души, то през 2018 година достигна 220. Всяка година броят на желаещите да се обучават в Русия превишава квотата, а това потвърждава високото ниво на руското образование и нарастването на интереса на българите към обучението в Русия.

Програмата се реализира от 2013 година, към днешна дата в Русия се обучават или вече са завършили над 800 български граждани. Програмата действа без всякакви задължения на кандидата след края на обучението, както и без изисквания към нивото на владеене на руски език На всеки пред по програмата се осигурява общежитие на символична цена. Приетите, които не владеят руски език получават правото за едногодишна езикова подготовка с предоставяне на общежитие също безплатно. Руски език може да се научи и в интензивните курсове в Руския културно-информационен център.

На кандидата се предоставя правото самостоятелно да избере за място на бъдещото си обучение от три до шест вуза в Русия (не повече от два в един федерален окръг на РФ, както и в  Москва и Санкт Петербург).

Кандидатите за обучение по направления (специалности) от групата «Изкуство и култура» трябва да се явят на творчески изпитания непосредствено във вузовете.

 

УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРЕСТОЙ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

На пристигналите да се обучават студенти и докторанти се предоставя безплатно обучение и държавна академична стипендия.

Осигуряването на общежитие се осъществява при условията, определени за руските граждани, обучаващи се за сметка на средства от федералния бюджет.

Медицинското обслужване се предоставя на базата на полица за медицинска застраховка, купена на територията на Русия с лични средства.

                                                               

                                                                КЪДЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ КАНДИДАТЪТ?

В представителството на Россотрудничество в България (Руски културно-информационен център в София, гр. София, ул. Шипка, 34).

Контактен телефон: +359 2 943-32-93, ел. поща: ru-study@mail.ru;

От 2016 година процедурата за подаване на заявки за обучение в руските вузове по квота бе улеснена. Сега кандидатът трябва да се регистрира на портала RUSSIA.STUDY, да приложи необходимите документи и да чака одобрение от страна на вуза. Това направи процедурата по подбор на кандидатите по-прозрачна.

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ОСНОВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ (бакалавър, специализация, магистратура, докторантура):

  1. Попълнена анкета на портала RUSSIA.STUDY
  2. Копие на паспорта (паспорт, валиден не по-малко от 18 месеца след датата на началото на обучение на кандидата: четливи страници, съдържащи базовите данни за издаване на покана).
  3. Копие на медицинското заключение, в което е посочено, че няма противопоказания за обучение в Руската Федерация (медицинско удостоверение, медицинско направление).
  4. Копие на медицинската справка за отсътствие на ХИВ и СПИН (валидността и е 6 мес.)
  5. Копие на документите за образование, в което са посочени изучаваните предмети и получените по тези предмети оценки (точки).

* учащите се в училища или вузове представят академична справка от организацията, в която се обучават, с оценките за времето на обучението си през последните 3 години.

  1. Списък на публикуваните научни работи и (или) реферат (за кандидатстващите докторантура).

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ (повишаване на квалификацията):

  1. Попълнена анкета на портала RUSSIA.STUDY.
  2. Копие на паспорта (паспорт, валиден не по-малко от 18 месеца след датата на началото на обучение на кандидата: четливи страници, съдържащи базовите данни за издаване на покана).
  3. Копие на документа за образование и (или) квалификация, съответстващ на средно професионално или висше образование.

 

Всички документи трябва да са преведени на руски език, заверени нотариално и в електронен вид качени на сайта на RUSSIA.STUDY.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *