От община Гоце Делчев направиха отчет на изпълнението на проект „Нови възможности за независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев”. Той е на стойност 499 996, 52 лева, финансиран е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На пресконференцията присъстваха заместник-кметът на община Гоце Делчев – Саид Иброш, ръководителят на проекта – Парашкева Сотирова, и неговият координатор Адем Зърбашев. Те представиха изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта.

 

Проектът се изпълняваше в продължение на 21 месеца. Основната дейност беше осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, въз основа на индивидуална оценка чрез създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. По време на изпълнение на проекта беше осигурена почасова заетост на 109 безработни лица, които бяха назначени за лични асистенти и домашни помощници на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *