Вече цяла седмица, една любопитна изложба в центъра на град Гоце Делчев привлича погледите на жителите и гостите на града. Наредените стативи с фотоси са запечатали моменти и лица от 100 годишната история на туристическото движение в Неврокоп.

Днес от 16.30 часа е кулминацията на честването на юбилея, като то ще започне с шествие на млади и стари туристи от площад „Македония“ по улица „Търговска“ до площада пред паметника на Гоце Делчев, съобщи председателят на Туристическо дружество „Момини двори“ Димитър Балтаджиев. Там ще бъде празничната програма с награждаване на отличили се туристи и с песните и танците на Неврокопския ансамбъл.

Интересни са фактите, събитията и лицата, свързани с вековния юбилей.

Изминали са 100 години от онзи ноемврийски ден на 1922 г., когато група ученици от Нев­рокопската гимназия основават първото туристическо дружество в града, проследени от ветерана активен турист Атанас Панчалиев, чиято книга е готова специално за юбилея. Учредителите ентусиасти са Иван Тотин, Тодор Славков, Асен Вълев, Крум Гераксиев, Аврам Личков, Георги Дарпатов и Динко Кантарджиев.  Те приемат дружеството да се нарича ‘’Пирински езера’’. Тези възторжени любители на родната природа бързо увличат в своите редици десетки ученици от гимназията и още в първите години броят на чле­новете значително нараства.

Вдъхновени от големия интерес на гимназистите към излети и пътешествия, младежите от гр. Неврокоп изграждат през 1924 г. юношеска туристическа секция с име ‘’Пирин планина’’. В нея членуват значителна част от младите занаятчии, калфи и чираци от градските работил­ници. През 1928 г. туристите от двете секции се обединяват и създават общоградско туристическо дружество с име ‘’Момини двори’’.

До 30-те години се провеж­дат десетки излети, походи и пътешествия из родния край, до по-далечните Беласица планина и Алиботуш, а най-впечатляващ и неза­бравим остава похода до гр. Самоков през август 1926 г., където голяма пред­ставителна група от Неврокоп участва на 19-я национален ту­ристически събор.

На връщане те посещават Рилския манастир. В групата има и жени. От 1927 г. туристите от Неврокоп организират всяко лято масов поход до най-голямото в Пи­рин – По­пово езеро, която тра­диция не е прекъсната и до днес.

След 1960 г. се акти­визира и разнообра­зява турис­тическата дейност, ко­гато се съз­дават ту­ристически секции в почти всич­ки предпри­ятия и уч­реждения в града.

Цели трудови колективи излизат сред природата в почивните дни, като най-мно­го се посещава курортната местност Попови ливади. Изградената тук туристиче­ска хижа през 1964 г. става същински дом на многобройните местни туристи. Много активна по това време е туристическата секция в гимназията. Младите пъте­шественици и изследователи изучават и пропагандират красивата родна природа и героичното минало на наро­да ни, организирани в експедиционен отряд, който взема много окръжни и републикански награди.

През 1976 г. се поставя на­чалото на пещерното дело, а преди това на туристическо­то ориентиране и колотуризма. Все повече се популяризира движение­то ‘’Опознай род­ния край’’.

Периодът 1980-2002 г. е наситен със стотици из­лети, походи и ек­скурзии из родния край и страната, в които масово участват от 6-7 годишни деца до старци с побелели коси. Незабравими остават походите из Южен Пирин, Славянка, из ал­пийските върхове и бистри езера на Северен Пирин, вр. Мусала и 7-те Рил­ски езера, вр. Ботев в Стара планина и Черни връх на Ви­тоша, из Родопите, Средна гора и другаде. Наши туристи покоряват вр. Митика в планината Олимп в Гърция.

Смели са изявите и на чле­новете на клуба за екстремни спортове ‘’Прилеп’’в страната и в чужбина/Гърция, Румъ­ния, Турция, бившия Съвет­ски съюз и другаде.

Много е трудно да се откроят имената на най-запалените планинари през този дълъг период на съществу­ване на дружеството. Сред тях от по-близкото минало са Георги Харизанов, Борис Ко­ушев, Кирил Лазаров, Стоил Тегов, Борис Ботушев, Петър Хаджидимков, Георги Панов, Костадин Койков, Георги Белянов, Атанас Киселов, Димитър Бозуков и още много други.

Продължава активната туристическа дейност и в периода 2007-2017 г. Всяка година гоцеделчевци участват в националния туристи­чески събор на Черни връх във Витоша, мнозина преми­нават части или изцяло от най-дългия маршрут в Бълга­рия – Ком-Емине, а младите туристи при клуб ‘’Пирински стражи’’при Трето основно училище ‘’Братя Миладинови’’и ученици от Първо основ­но училище в града премина­ха по пътя на Ботевата чета от Козлодуй до вр. Околчица в Стара планина.

Наши туристи изкачват също вр. Триг­ав – първенеца на Словения, Карпатите в Румъния, Татрите в Словакия и още много други планински вър­хове в Македония, Гърция, Турция и другаде.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *