На 30 септември 2021 година от 11:30 часа в гр. Гоце Делчев се проведе финална прес конференция по проект „Климатизиращи се здравни институции“. Организатор на събитието бе Община Гоце Делчев, която е водещ бенефициент на проекта. На състоялата се конференция бяха представени целите, най-важните изпълнени дейности и постигнатите резултати от реализирането им.

Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG – IPA CBC България – Северна Македония и е пряко адресиран към едно от основните предизвикателства за човечеството – изменението на климата и последствията от изменението на климата във всяка област на човешкото общество. Съществува силен и нарастващ глобален научен консенсус, че затоплянето на климата е факт и се отразява пагубно на човешкото здраве.

Ето защо целта на проекта бе да укрепи здравните системи при справяне със заплахите за здравето, породени от изменението на климата, включително спешните ситуации, свързани с екстремни метеорологични събития. Част от дейностите бяха мерки за смекчаване и приемане изменението на климата в Гоце Делчев – изграждане на фотоволтаична инсталация до 30kW и ремонт на Вътрешно отделение в МБАЛ Иван Скендеров гр. Гоце Делчев.

Други постигнати резултати от реализация на проекта са подобряване на капацитета, квалификацията и знанията на работещите в сферата на здравеопазването в областта на заболяванията, свързани с изменението на климата, чрез използване на иновативни решения, модерно оборудване и практики. Това бе постигнато чрез серия от семинари, проведени съвместно с партньорите от Р Северна Македония. Изработена бе стратегия с определени мерки за смекчаване и приемане последствията от изменение на климата. Проведена бе кампания за повишаване на обществената осведоменост относно мерките за смекчаване последиците от изменението на климата и разработване на уеб платформа.

В този проект Община Гоце Делчев си партнираше с Клинична болница за обществено здраве – Щип, Република Северна Македония.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *