Община Гърмен набира мъже за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Отрядът трябва също да отстранява последствията от тях. Кандидатите е необходимо да са навършили 18 години, да са здрави, да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, да са способни да поемат отговорност, да имат умения за работа в екип.

Кандидатите трябва да внесат заявление за членство в доброволното формирование, формуляр за кандидатстване, медицинско удостоверение, справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет, свидетелство за съдимост, копие от документ да придобито образование, специалност или правоспособност. Изискват се още писмено съгласие от работодателя и декларация за съгласие за обработка на данни, актуална снимка, копие от лична карта, копие от документ за правоспособност за извършване на дейност със специална техника, ако притежават такъв, копие от свидетелство за правоуправление на МПС за съответната категория, ако имат такова.

Свободните места в отряда са 16 . 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *