Страстите около кандидатурите за директор на училището в град Хаджидимово продължават. В редакцията на Хроника получихме обаждане от наш читател, който ни информира, че гражданка с името Гергана Сарапова в град Хаджидимово не съществува. Малко по-късно от нашата читателка Гергана Сарапова получихме e-mail, с който тя ни препраща отговор от РУО – Благоевград, свързан с нейния сигнал. 

Ето и текста

Уважаема госпожо Сарапова,

Във връзка с получения по електронната поща сигнал в Регионалното управление на образованието – Благоевград, Ви уведомявам следното:

  1. Съгласно чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) длъжността „директор“ в държавните и общинските институции се заема въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда. Действат и правила за заемане на длъжността „директор“ на училище.
  2. Съгласно нормативната уредба провеждането на конкурс е задължителна предпоставка за заемането на длъжността „директор“. Това е така, защото законодателният орган в Република България изисква качествата на кандидатите за заемане на длъжността да бъдат оценени от конкурсна комисия, която да оцени професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемане на длъжността и класира само успешно издържалите конкурса.

Комисията следва да проведе конкурса, съгласно разпоредбите на КТ, Вътрешните правила, удостоверени с необходимите документи – протоколи с критерии за оценяване, за резултатите от теста, за окончателните резултати, индивидуални оценъчни карти, формуляри и писма.

В комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общинско училище се включват представители на регионалното управление на образованието, определени от началника му, представители на министерството на образованието и науката, на общинската администрация, определени от кмета на общината, както и представител на обществения съвет в училището. Всички те имат равни права при оценяването на кандидатите. Това е гаранция за прозрачност, демократичност и безпристрастност.

  1. РУО-Благоевград категорично заявява, че в КТ и в утвърдените правила за провеждане на конкурсите за заемане длъжността „директор“ на училище няма допълнителен критерий, който да включва наличие на подписка в подкрепа на един или друг кандидат.
  2. Към настоящия момент, 15.11.2018г., в РУО – Благоевград не е постъпила цитираната от Вас подписка, с която да се заяви подкрепа към кандидата г-жа Вангелия Петрелийска.
  3. Що се отнася до това защо сте помолена да участвате в подписката, считаме че не е в правомощията на администрацията да регулира гражданско-правните отношения. Това е Ваше лично право да участвате или не в подписката.

 

С уважение,

Методи Попов, началник на отдел ОМДК

в РУО – Благоевград

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *