Отдавна в село Борово не е имало толкова голям и вълнуващ празник. Основно училище „Св. Климент Охридски“ събра ученици, учители, родители и всички, които почитат 100 годишната история на местното школо. Сред гостите на тържеството бяха кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, дългогодишния директор на училището Георги Биларев, бивши директори, много учители, дали своя принос за развитие на просветното дело в селото. С приветствени думи и благодарност към тях се обърна кметът на с. Борово Георги Найденов и училищния директор Елена Мавродиева.Празнично украсения училищен двор бе огласен от талантливите изпълнения на учениците, които с любов и старание бяха подготвили богата програма с музикални изпълнения, стихове и художествена гимнастика. Директорът Елена Мавродиева връчи златен и сребърни медали на победителите – ученици от начален етап, които са показали отлични знания и много високи резултати на Националното финално състезание на СБНУ.

Какво разказват архивите, издирени и систематизирани от учитеката Наталия Трифонова – старши учител по природни науки в Основно училище „Св. Климент Охридски“ с Борово.

В летописната книга на училището, като начало на дейността му е отбелязана 1921/22 учебна година. Тогава като ученици са записани всички  деца до 14 години, които до тогава не са посещавали училище.

Първата редовно назначена учителка е Райна Ангелова Цековска от гр. Лом.

През 1922/23 уч. год. В училище с класна стая работи Божанка Янкова.

От 1923 до 1926 учителка е Мария Стоянова.

На 15.09 1926 г. в Боровското народно първоначално училище е назначен Стоян Георгиев.Образователната дейност се е осъществявала в приземна стая. Именно Стоян Георгиев положил грижи и разширел с още една стая , в която да се обучават тогавашните ученици. За нуждите на учениците са доставени необходимия бр. Чинове  и маси, черни дъски. Тогава били закупени  и първите учебни помагала и на  училището били осигурени нужните книги /документация/ за канцеларията.

През учебната 1927/28 година учителите вече са  двама-Стоян Георгиев и Мария Стоянова, които обучават учениците от 1 до 4 клас в две слети паралелки.

На 03.08. 1931 г за главен учител е назначен Георги Стоянов Георгиев.Той пише, че е постъпил на работа в китното село Борово, обграденос росни, цветни поляни и борова гора. В училищната сграда имаше стари, дълги чинове. Училището разполагаше с училищна земя , коята  отдавхме под наем и с парите подържахме училището. Остатъка от парите внасяхме в земеделска банка.

От 1934 г. Г-н Георги Георгиев е изпълнявал и задълженията на кметски наместник в селото, което му позволява да реализира своите планове за подобряване на училищната база

На 02.08. 1935 г. В присъствието на хора от селото, кмета на гр. Неврокоп и представител от инспектората по образование се е положил основния камък на новата училищна сграда, където е  и до ден днешен..
На 05.10. 1937 г . благодарение на трудовата дейност на хората от селото сградата е била готова. Старите чинове са заменени с нови двуместни. Училищната сграда се е състояла от две класни стаи и две канцеларии.

Занятията в новата сграда се водят от Георги Стоянов Георгиев и Атина Асенова Попангелова.

На 12.10. 1942 г.г-н Георгиев напуска и като главен учител на Народното първоначално училище «Св. КЛ. Охридски»- с. Горно Борово е назначена г-жа Атина Попангелова.

На 14. 01. 1943 г. В училището постъпва Костадин Димитров Керемедчиев- първо като учител, после като главен учител, но е уволнен от работа веднага след 09.09. 1944 г. По чл.2 от Наредбата запрочистване на училищния персонал. Заместен е от Димитър Костадинов Иванов, постъпил на 11.12. 1944 г..

От 1945 до 1949 г .в с. Борово последователно работят г-н Иванов, Ана Георгиева Звънчарова и Стоян Стоилов Жерев, който първоначално е учител, а месец по-късно- директор.

 Г-н Жерев е родом от  Ковачевица.Бил е начален учител, но е имал и специалност по френски език. От 01. 09. 1950 г. Е преместен в с. Дъбница..

През  учебната 1950/51 г. Учители са Никола Илиев Сотиров – директор и Атанаска Ангелова Терзиева, заместена от Живка Мутафчиева за учебната 1951/52 година.

На 20.06. 1953 г. За първи път е открита лятна детскя градина към училището с детска учителка Елена Пандева.

На 31.08. 1953 г. Г-н Сотиров е преместен на работа в с. Драгостин и от 01. 09. 1953 г като директор на Нарадното начално училище в с. Борово е назначен Петър Попстоянов Малев. През сйъщата година постъпва и съпругата му Катерина Петрова Попстоянова. Двамата работят в училището до пенсионирането си.

Г-н Попстоянов е директор на училището точно 20 години, като за това време е оставил траен отпечатък върху живото в училището и в селото. Той е безспорен авторитет за деца и родители. С дейността си като педагог и възпитател той повлиява силно,  както за естетическата среда в класните стаи, коридора и училищния двор, така и върху естетическото възпитание на учениците, с особен акцент за изграждане на трудовите навици.

През есента на 1966 г. В училището се увеличава и броя на учителите назначении са : Боянка Вакареева, Капка Димитрова, Никола Хульов.

От 1967 г.  В училище е назначена г-жа Василка Сотирова- любимата  детска учителка на поколения ученици от селото.

След пенсиониранетона г-н Попстоянов през 1973г. Директор на училището е г-н Никола Хольов до 1979 г.

От 1977 г. в училището е назначена за учител г-жа Кръстана Попова.

Увеличава се броят на учителите и учениците, но класните стаи са  недостатъчни. Тогава   с желанието  на тогавашният кмет г-н  Марко Куманичлиев и кмета на Г. Делчев г-н Васил Канин се отпускат средства за строеж  на пристройка и надстройка на училището. Строежът се осъществява през 1978- 79 година.

 На 01.09.  1979 г. Народното начално училище е  преобразувано в  основно училище.

Г-н Георги Биларев е новият директор. Педагогическия коллектив е в следния състав: Елена Ряшева, Анастасия Сеизова, Снежана Баничанска, Кирил Зортев, Величка Зайкова,  Юлия Дерменджиева, Надежда Шуплинова, Мария Бозова.

С ръководството на г-н Биларев се свързва един от най-силните периоди в живота на училището. Училището вече разполага с 8 класни стаи. Кипи активен училищен живот- учебна дейност до обяд и многобройни и разнообразни изванкласни форми- всичко обезпечено с актуални за времето си пособия, помагала, нагледни средства и съвременна техника.

Малкото селско училище по нищо не отстъпва на големите градски училища- просто е едно от тях, благодарение на педагогическия си екип и своя ръководител- г-н Биларев , които през 1985 г. е преместен като директор   в селскостопанския техникум  «Пейо Яворов»- гр. Г. Делчев.

След него  директор на училището е Надежда Узунова от 1985 до 1989 г.

От 1989 г. настъпва известно текучество  с ръководните кадри.

Директори за кратки периоди от време са били:  Анастасия Сеизова, Сергей Тричков, Маргарита Енчева, Теохар Тупаров, Атанас Кръстин.

От 1995 г. до края на 2015 г.училището продължава да се развива под умелото ръководство на г-жа Величка Мангалова. През първите години на нейното ръководство се изгражда санитарен възел в сградата на училището. В унисон с изискванията на времето в училище се открива компютърен кабинет. Закупуват се мултимедиен проектор за образователни цели.

Следват години, когато учениците в училището прогресивно намаляват и през  есента  на 2006 г. няма първокласници. Благодарение на писмата, които г-жа Мангалова изпраща до общината и  инспектората, събраната подписка от жителите на селото училището остава да функционира. Демографските проблеми и ограничените икономически възможности не отказват директора и  учителският екип. Учителите се стараят да поддържат уважението, което училището е изградило през годините. Въпреки трудностите училището продължава да е извор на просвета, култура и българщина.

От 4. Януари 2016 г.до септември 2020 г. Директор на училището е  Марта Донкова.

През 2017, 2018, 2019 г. в училището се правят много промени. Черните дъски са заменени с бели , подменена е старата дървена дограма,  дървено дюшеме е заменено с ламинат, в училище е изградена парна инсталация. Училището работи по национални програми:  Твоят час, Подкрепа за успех, Образование за утрешния ден.

В настоящият момент в училището преобладават маломерните паралелки, но образователно- възпитателни процесс се подържа на ниво, децата са индивидуално обгрижвани и обучавани. В училището се осъществява целодневна организация на учебния ден с осигурено обедно хранене.

Така се случват хубавите неща с общи усилия, с детски ентусиазъм, с родителска подкрепа, с желание,  с квалифицирани педагогически специалисти,  с уважение.

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.