От днес екипи на Югозападното държавно предприятие и Регионалната дирекция „Автомобилна администрция” в Благоевград започнаха проверки дали превозните средства, транспортиращи дървесина, не се претоварват и не разрушават пътищата в региона. Съвместните действия са още една мярка към предотвратяване на нарушеKAMION S DYRVAнията в горските територии и затягане на контрола по превоза на добития дървен материал с цел защита на пътната инфраструктура, уточняват от прес службата на ЮЗДП.
Проверките ще се извършват по график и ще обхванат всички основни пътни артерии в региона. Обект на контрол са транспортните средства с дървесина, като горските инспектори от мобилните звена ще следят за съответствието между реално превозвани асортименти и записаните данни в превозния билет.
Служителите на Регионалната дирекция „Автомобилна администрация” – Благоевград ще отчитат колко тона е допустимият товар, има ли претоварване на камионите с дървесина, какво е техническото състояние на превозните средства и други. Мобилни лаборатории ще са на разположение на проверяващите, за да теглят на място автомобилите с дървесина. При установени нередности ще се налагат глоби на нарушителите.
С нови заместник директори е от днес Югозападното държавно предприятие.
Инж. Антоанета Дивилска и инж. Димитър Димитров са част от управленския екип, назначени със заповед на директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов за негови заместници.
Антоанета Дивилска е магистър по горско стопанско от Лесотехническия университет – София. Има 25-годишен професионален опит в системата на горите. Започва работа през 1989 г. като плановик в горскостопански комбинат „Парангалица” ЕАД. От 1992 г. до момента работи в РДГ – Благоевград, като последователно е заемала различни позиции – главен специалист, експерт по залесяване и по горска икономика. От 2009 г. е зам.-директор на РДГ – Благоевград. Има редица следдипломни квалификации. Член на Управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България.

Димитър Димитров е завършил Лесотехническия университет – София, образователна степен магистър по горско стопанство. Има 28-годишен професионален опит в системата на горите. Започва работа през 1987 г. в „ДГС Благоевград” като технолог по дърводобива и началник участък. След това е експерт в Лесозащитна станция – София, зам.-директор на РДГ – Благоевград и директор на фирма „Парангалица”. От 2011 до 2012 г. е директор на „ДГС Дупница”. Последната заемана от него позиция е главен експерт в Централното управление на Югозападното държавно предприятие.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *