В момента в общината функционират 14 учебни заведения, като в това в с. Боголин няма записани ученици. 14 са детските градини, а 5 са яслите. Всички тези заведения са общински. В част от училищата има маломерни и слети паралелки. Въпреки това на Националното външно оценяване се постигат високи резултати, а 35-40% от завършващите 12-и клас продължават образованието си във висши учебни заведения.

В Основното училище в село Крибул на двама ученици са пада един преподавател, в селата Долен и Годешево съотношението е един учител на четирима ученици, а в село Ваклиново – един преподавател на седем ученици. Необходима е оптимизация на учителските колективи, посочва се в проекта на Стратегията за развитие на образованието.

Основен извод е, че демографският фактор и миграцията могат да доведат до невъзможност училищата да осигуряват финансовата си издръжка, да няма достатъчно пари за всички плащания за педагогическите кадри, до неефективност на разходите за поддръжка на училищната база.

Затова трябва необходимостта от оптимизацията на училищната мрежа да се разясни с кампания сред населението. Ще се наложи преобразуване на детски ясли и градини, преструктуриране на детски градини, които да станат филиали на големите детски заведения. Някои може да се присъединят към училища. Нужно е да се вземат мерки да не отпадат ученици от образователната система, да са по-малко маломерните и слетите паралелки. Да се правят паралелки с професионална насоченост, адекватна на пазара на труда и на социално-икономическото развитие на община Сатовча.

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.