Едно силно момиче, което помага на всички, сега то има нужда от помощ и много обич! Това мило момиче е от град Гоце Делчев, живее в Ню Йорк, работи като мениджър в Google, от осем години води битка с рака, танцува български народни танци.

 

Приятелката й Симона организира кампания за набиране на средства за лечението й.

„I know it’s stage 4…there is always hope, and no matter my acceptance of the circumstances – my choice will always go in the direction of more life“ ( Katia Bozhikova)

Dear friends and strangers,

For those that don’t know Katia, here is a little bit of a background.
Katia is my friend, a beautiful soul, the definition of kindness.
She turned 35 in May and she’s been dancing with cancer for the past 8 years.

In the past 6 months, the journey has not been easy. Now, the journey it’s even tougher.
Health Insurance slammed her with an outrageous bill and the treatment that gives HOPE is extremely expensive…

On medical front – she’s been having intense weeks. Spending 4-6 hours in the doctor’s office, draining the energy out of her body.

HERE  you can listen to her view about cancer, death, and life.

Friends, colleagues, strangers – I am asking again to step in.

Please DONATE whatever you can.
Remember, no amount is too large or too small.

Thank you,
Simona

 

Вижте превод на публикацията на български и ако можете помогнете!

„Знам, че е етап 4 … но винаги има надежда и независимо от факта, че приемам обстоятелствата, изборът ми винаги ще бъде в посока на повече живот“ (Катя Божикова)

Скъпи приятели и непознати,

За тези, които не познават Катя, по-долу ще разкажа накратко нейната история.

Катя е моята приятелка, красива душа, определението за доброта.

Тя скоро навърши 35 и през последните 8 години танцува с рак.

През последните 6 месеца пътуването й не беше лесно. Сега е още по-трудно.

Здравното осигуряване я удря със скандална сметка и лечението, което дава надежда, е изключително скъпо …

В момента е на интензивно лечение. Прекарва по 4-6 часа в кабинета на лекаря, където буквално източват енергията от тялото й.

Тук можете да чуете нейния възглед за рака, смъртта и живота.

Приятели, колеги, непознати – отново искам да ви призова да дадете, каквото можете.

Не забравяйте, че сумата никога не е твърде голяма или твърде малка.

 

Благодаря Ви,

Симона

Катя е на снимката с жълтата носия.

 

Б. Р. За четири дни от началото на кампанията са се включили 105 души и са постъпили 8931 долара, а за лечението на Катя са нужни 22 ооо. Дарението можете да направите с кредитна карта на следния линк: 

https://www.gofundme.com/help-needed-for-katia039s-journey

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *