Изграждането на два крайградски парка – южно в м. Мише баир и на север – в съседство с микроязовирите, въжена линия – Гоце Делчев – с. Делчево – с. Попови ливади, територии за ниско застрояване и социални жилища. Околовръстен път южно от с. Борово, път Гоце Делчев – с. Средна, път Гоце Делчев – с. Драгостин. Това са най-интересните обекти, включени в проекта за нов общ устройствен план на община Гоце Делчев за следващите 25 години. Проектът бе обсъден днес следобед и трябва да бъде готов до края на годината. Целта е да бъдат създадени по-благоприятни условия за инвестиции и строителство в общината, съобразно промените в закона за устройство на територията, които влизат в сила от 1 януари следващата година.

В плана са включени още изграждане на язовир за село Брезница и територия за отдих, разширяване на територията за жилищно строителство и производствени дейности в селата Буково, Лъжница и Корница, а също така използване на земеделски земи край село Господинци за неземеделски цели. Разширяване на териториите за смесени многофункционални дейности се предвиждат и за село Мосомище. В новия план се предвижда още разширяване на депото за твърди битови отпадъци, както разширение на териториите за жилищно строителство североизточно от с. Добротино.

Общината е с богат хидроложки потенциал и облагодетелствана по отношение на природните ресурси, както и със 152 недвижими паметници на културата и над пет неразработени пещери, което също е потенциал за развитие на туризма, смятат експертите, подготвили екологичната оценка. Територията й е екологично съхранена, както единствен замърсител и то епизодично, са фините прахови частици и допустимо ниво на шум в производствените зони.

На общественото обсъждане присъстваха представители на различни местни и областни институции, които имат отношение към плана, общински съветници, кметове на населени места, граждани, медии. 

 

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.