Изграждането на два крайградски парка – южно в м. Мише баир и на север – в съседство с микроязовирите, въжена линия – Гоце Делчев – с. Делчево – с. Попови ливади, територии за ниско застрояване и социални жилища. Околовръстен път южно от с. Борово, път Гоце Делчев – с. Средна, път Гоце Делчев – с. Драгостин. Това са най-интересните обекти, включени в проекта за нов общ устройствен план на община Гоце Делчев за следващите 25 години. Проектът бе обсъден днес следобед и трябва да бъде готов до края на годината. Целта е да бъдат създадени по-благоприятни условия за инвестиции и строителство в общината, съобразно промените в закона за устройство на територията, които влизат в сила от 1 януари следващата година.

В плана са включени още изграждане на язовир за село Брезница и територия за отдих, разширяване на територията за жилищно строителство и производствени дейности в селата Буково, Лъжница и Корница, а също така използване на земеделски земи край село Господинци за неземеделски цели. Разширяване на териториите за смесени многофункционални дейности се предвиждат и за село Мосомище. В новия план се предвижда още разширяване на депото за твърди битови отпадъци, както разширение на териториите за жилищно строителство североизточно от с. Добротино.

Общината е с богат хидроложки потенциал и облагодетелствана по отношение на природните ресурси, както и със 152 недвижими паметници на културата и над пет неразработени пещери, което също е потенциал за развитие на туризма, смятат експертите, подготвили екологичната оценка. Територията й е екологично съхранена, както единствен замърсител и то епизодично, са фините прахови частици и допустимо ниво на шум в производствените зони.

На общественото обсъждане присъстваха представители на различни местни и областни институции, които имат отношение към плана, общински съветници, кметове на населени места, граждани, медии. 

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *