На свое заседание Общински съвет – Гоце Делчев избра заместник председател и състава на постоянните комисии за започналия мандат. С тайно гласуване местните старейшини избраха за заместник председател на ОбС Джалил Бошнак с 22 гласа за и 7 недействителни бюлетини в урната.

Девет останаха постоянните комисии към общинския съвет.

Членове на постоянна комисия по бюджет, финанси и инвестиционна политика са:

1.Ангел Гераксиев – председател

2.Иван Геров

3. Атанас Самандов

4.Ангел Поюков

5.Ведат Хюсеин

6.Сайди Чолак

7. Стоян Вакареев

8.Мария Бозукова

9.Димитър Попов

Постоянната комисия по общинска собственост и управление на общинските дружества е в състав:

1. Неджми Уруч – председател

2. Магдалена Пиринска

3. Атанас Самандов

4. Димитър Бояджиев

5. Борислав Пръков

6. Стоян Вакареев

7. Ангел Гераксиев

8. Ведат Хюсеин

9. Андрей  Радонов

В постоянната комисия по устройство на територията и екология ще заседават:

1. Ангел Тунчев – председател

2. Иван Геров

3. Ангел Поюков

4. Димитър Сохулов

5. Джалил Бошнак

6. Неджми Уруч

7. Росен Думанов

8. Валя Рупчина

9. Андрей Радонов

Съставът на постоянната комисия по здравеопазване и социално дело е:

1. Гергана Орманлиева – председател

2. Ангел Тонгов

3. Неджми Уруч

4. Костадинка Богданова

5. Константин Гулев

6. Ангел Гераксиев

В постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и именувания ще работят:

1.Джалил Бошнак – председател

2. Георги Мишев

3. Костадинка Богданова

4. Мария Бозукова

5. Никола Джингаров

6. Джевдет Шериф

 Постоянната комисия по селско стопанство и природни ресурси е в състав:

1. Сайди Чолак – председател

2.  Магдалена Пиринска

3. Димитър Сохулов                   

4. Георги Иванов Мишев                                         

5. Джалил Бошнак

6. Ангел Тунчев             

7. Росен  Думанов

8. Валя Рупчина

9. Димитър Попов

Постоянната комисия по законност, обществен ред, транспорт, молбите и жалбите на гражданите, конфликт на интереси и изпълнение на Наредба № 1 на Общинския съвет е в състав:

1. Ангел Поюков – председател           

2. Атанас Самандов

3. Салих Буковян

4. Мехмет Мерсимов

5. Росен Думанов         

6. Валя Рупчина             

7. Борислав Пръков

8. Костадинка Богданова

Постоянната комисия по европейски, регионални проекти, международно, трансгранично и регионално сътрудничество ще бъде оглавена от

1. Мария Бозукова – председател

2. Иван Геров

3. Георги Мишев

4. Гергана Орманлиева

5. Сайди Чолак

6. Борислав Пръков

7. Салих Буковян          

8. Ангел Тунчев

9. Константин Гулев

Постоянната комисия по младежта, спорта и туризма е в състав:

1. Димитър Бояджиев – председател

2. Ангел Тонгов

3. Мехмед Мерсимов

4. Димитър Попов

5. Никола Джингаров

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *