Инж. Чамбов запозна присъстващите с количеството дървесина, включено в годишния план за ползване на дървесина на ЮЗДП за 2024 година и количеството, което ще бъде предложено на първа тръжна сесия (представляващо до 50% от одобрения годишен план). Обсъдена беше ценовата политика на Предприятието, относно ценообразуването по време на първа тръжна сесия като същото да бъде балансирано, за да покрие интересите и на фирмите, извършващи дейности, и на държавното предприятие.

По време на срещата се породи сериозна дискусия по редица въпроси. Обсъдени бяха проблеми при изграждането и почистването на горските пътища, водещи до обектите, поискано беше основните пътища, при възможност, да бъдат чакълирани като инж. Чамбов сподели, че ще бъде закупена допълнително техника в тази връзка. Бяха обсъдени и договорираните през 2022 година обекти, чиито достигнати цени са неконкурентни спрямо пазарната обстановка в момента.

От страна на фирмите бяха поставени и проблеми, свързани с маркирането и последващото сортиментиране на предложената за продажба дървесина, както и нейното окачествяване при експедицията и. В тази връзка беше поставен и въпрос, свързан с действащата спецификация за дължините на отделните сортименти. В срещата възникнаха и предложения, за които е необходима нормативна промяна и присъстващите се обединиха около мнението, че тя може да се реализира единствено чрез предложения на браншовите организации. Представителите на бизнеса споделиха, че се чувстват удовлетворени от проведената среща и от това, че се работи в диалог с държавата.

По предложение на инж. Чамбов, след тази среща ще бъдат проведени и дискусии на местно ниво с директорите на териториалните поделения.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *