Дискусия на тема „Превенция на насилието“ се проведе в Гоце Делчев. В нея взеха участие кметът на общината Владимир Москов, заместник – кметовете Богдан Боцев и Саид Иброш, началникът на Районно управление „Полиция“ Ангел Зайков, представители на Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, здравният и младежкия медиатори, училищни психолози, педагози и специалисти от социалните институции в общината. Всички те споделиха своя опит, мнение и добри практики. Събитието бе организирано от Националната асоциация на общинските служители в България. То е част от проекта „Разруши мълчанието – кампания за информираност, превенция и защита срещу домашното насилие основано на полов признак“, в който община Гоце Делчев е партньор заедно с още 9 града в страната.

Дискусията бе открита от кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов, който подчерта, че проблемът с насилието особено сред младите хора е сериозен, и е необходимо да се вземат превантивни мерки. Важно е също да се изгради обща политика с участието на всички отговорни институции, за да се ограничат проявите на насилие. Кметът Москов подчерта също, че е от изключителна важност да се изяснят причините, водещи до прояви на агресия и насилие и посочи, че от изключителна важност е семейната среда. Ръководството на община Гоце Делчев осъзнава, че е важно да се вземат както превантивни мерки срещу насилието, така и да се окаже подкрепа на лицата, които са го преживели. В това отношение, Кризисният център в гр. Гоце Делчев ще осигури закрила, защита и специализирани грижи на засегнати лица.

Началникът на РУП Гоце Делчев Ангел Зайков благодари за добрата обща работа с общинското ръководство и подчерта, че съвместните усилия на общината и полицията дават положителен резултат. „Благодарение на доброто ни партньорство с община Гоце Делчев, нещата при нас се развиват в правилната посока.“

С голям интерес млади хора от Гоце Делчев разгледаха тематичната изложба срещу агресията и насилието, подредена в Градския парк. Тениските са изработени от деца и родители, подкрепили инициативата.NASILIE 2 NASILIENASILIE 4NASILIE 1

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *