След извънредното заседание, на което бяха уточнени проектите, с които общината ще кандидатства за финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония, общинските съветници от Гоце Делчев днес ще проведат редовното си заседание за месец януари. Основен акцент в него ще е приемането на общинския бюджет. По предварителна информация, огласена на публичното обсъждане, хазната на Гоце Делчев ще разполага с 20 181 300 лева, в това число 12 165 300 лв. за делегираните от държавата дейности. Местните приходи на общината са изчислени на 8 016 000 лв. През тази година няма да има увеличение на данъци, такса-смет и такси за детски градини. В бюджета се предвиждат 40 000 лева за специализация на лекари от местната болница. 100 000 лева – с 20 000 повече от миналата година, са планираните средства за обогатяване на културния календар.

Старейшините на Гоце Делчев трябва да обсъдят и гласуват план за работа на Общинския съвет за 2016 г. и стратегия за управление на общинската собственост за периода, програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г.ЗАСЕДАНИЕ

На сесията ще бъде представен и отчет за извършени през 2015 г. проверки на физически и юридически лица, подали декларации за освобождаване от такса за услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване“ от отдел „Местни данъци и такси“. 

Общинските съветници ще гласуват също и за програма за полагане на обществено полезен труд от лицата, обект на месечно социално подпомагане за периода 2016 -2020 г. Те ще вземат и решение за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи общинска собственост. 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *