Законът за местните данъци и такси и Законът за ветеринарномедицинската дейност задължават собствениците на домашни любимци да ги регистрират в общинска администрация и да заплатят такса за притежаване на куче. Освобождават се от такса собствениците на: кучета на лица с увреждания; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кастрирани кучета; кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект; ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Административната регистрация на всяко куче в общината е задължителна, в т.ч. и на тези, които са освободени от заплащане на такса. Собствениците на освободените от такса кучета трябва да подадат декларация и копие от документ, удостоверяващ правото за освобождаване от такса.

В тази връзка, отправяме апел към собствениците на кучета, които все още не са ги регистрирали, да го направят до 30.04.2024 г. След тази дата ще бъдат извършвани проверки и налагани санкции на недобросъвестните стопани.

Все повече зачестяват и случаите, при които стопаните извели домашните си кучета на разходка, не почистват след тях. Припомняме, че всички кучета трябва да бъдат извеждани на повод, а тези от опасните породи и с намордник. Освен това разхождането на кучета в Градския парк и парк „Панорамата“ не е разрешено.

Задължително е стопаните да почистват оставените от кучетата отпадъци след извършване на физиологичните им нужди. За изпълнението на тези задължения на собствениците ще бъде следено стриктно, ще се извършват проверки и ще се налагат санкции в случай на констатирани нарушения.  

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *