Като част от успешните предприемачи в България, влагайки усилия за преодоляване на предизвикателствата, дружество „Виеменди“ ЕООД изпълнява проект „Развитие на „Виеменди“ ЕООД“ по Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с договор BG16RFOP002-2.024-0446-C01. „Виеменди“ ЕООД е компания за професионално видеозаснемане на филми, видеоклипове, телевизионни предавания и рубрики, един от приоритетите на ИСИС. Продукцията на дружеството е в няколко тематични области, основната е фолклор (заснемане на празници, обичаи, чествания, видеоклипове на фолклорни изпълнители, заснемане на фолклорни предавания, рубрики, репортажи, концерти и други).

Основната цел на „Виеменди“ ЕООД е да се развие като предприятие, с атрактивна, технологична и творческа дейност, така че да може да устои на предизвикателствата на пазара, на икономическите промени и да преодолее пречките пред които е изправен всеки нов предприемач у нас.

За повече информация, относно възможностите за финансиране посетете www.opik.bg

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *