Д-Р ДИМИТЪР ФИДОШЕВ

Идващата година, на 21.05.2022 год. се навършват 100 години от откриването на едно от най – авторитетните учреждения в град Неврокоп, района – околията и в целия Пирински край –  Общинската и Районна болница. Самият факт, че тя е оцеляла през толкова превратности в нашия живот – войни, политически катаклизми, икономически изпитания и продължава да е има, говори, че нейното създаване не е плод на случаен порив или нечий каприз, а една жизнена необходимост за населението. Колко държавни ръководители като: министри, депутати, кметове, областни и околийски управители, общински съветници и служители са стояли начело на държавата, околията, града и селата през тези сто години – не се наемам да отговоря и едва ли някой може да направи това. Във всеки случай те са много повече от броя на медицинските служители в болницата, които противно на някои твърдения са се оказали, че са една съвсем скромна бройка – малко повече от 3000 души. Около 1000 от тях са лекари, зъболекари и фармацевти с висше образование. Останалите са: медицински техници /фелдшери/, мед.сестри, пом.фармацевти, лаборанти, акушерки, зъботехници, санитари, шофьори и други административно-стопански служители. Всички те са записали имената си със златни букви в Българското здравеопазване и техните имена никога няма да бъдат забравени от признателните пациенти, защото са част от живота им, от бита им. И в най- отдалеченото село да отидеш, и в най-бедната къща да влезеш ще намериш признателни пациенти, които с възхищение говорят за своите лечители. Малцина са здравните служители, които са странели от нуждаещите се хора, поради своя индивидуализъм, а също така от обществения, стопански, политически и културен живот в града и района. Напротив те са едни от първите в тези обществени прояви. Това е от първия ден на откриването на болницата до ден днешен. Ето защо медицинските служители са хора с демократични възгледи, със здрави традиции и неизменно вплетени със съдбата на българския народ. За тях е нямало значение дали лекуващите са българи, турци, евреи, гърци, албанци, каквото е било населението в града и района, или пък каква вяра изповядват, богати или бедни, учени или прости. Всички те са хора, човеци, живи същества и трябва да им се помогне при заболяване или други житейски беди.

Екипът на инвазивна хирургия

През годините, медицинските служители се занимавали наред с лечебната и с профилактична дейност. Това са ваксинациите, борбата с въшки, бълхи, дървеници и разни др. паразити, хигиена на жилищата, отходните места, храненето, снабдяване с питейна вода, със здравна просвета в училища, черкви, джамии и др. обществени места.

Дарение на линейка
Дарение на кувьоз
Дарение на хранителни продукти
Дарение от Ротари клуб – Гоце Делчев

Специално искам да подчертая заслугите и ролята, която изиграват в района и града на Руската „бяла“ емиграция, която идва в България и по точно в гр. Неврокоп след Октомврийската революция от 1917 г. и Гражданската война след 1920 г. Това са лекари, медицински сестри, акушерки, медицински техници, зъболекари и др. Техният принос е много голям, защото тяхното идване в България съвпада с годините на разруха и разорания след Първата световна война от 1914-1918 г.

През всичките тези 100 години в болницата и района са работили медицински служители с най-различни политически възгледи, вяра, убеждения и естетически нагласи. Това не е пречило на тяхната пряка работа. Заслуги за добрия психоклимат през годините имат ръководствата на болницата и околийските лекари за да бъде болницата средище на свободната мисъл без оглед на политическите пристрастия. Ето защо днес аз се обръщам към нашите колеги и всички медицински служители. Нека не позволяваме никога политиката да се налага като доминантна величина в нашата работа. Нека бъдем различни но да сме заедно в нашата отговорна работа при лечението на болните хора. Нещата, които ни сближават са много повече от тия които ни разделят.

Погребението на един от обичаните лекари в болницата д-р Александър Вампирски
Д-Р БЛАГОЙ ТИТЯНОВдългогодишен главен лекар

Когато отбелязваме сто годишния юбилей на болницата ние съвременниците се прекланяме пред ентусиазма и дръзновението на нашите предшественици, прокарали пътя на медицинската наука на практика в този отдалечен район на нашата страна.     

С уважение си спомняме за първите медицински служители с несгодите и трудните условия при които са работили. Ако за историята 50 или 70 години са само миг, то за болницата в гр. Гоце Делчев тези десетилетия са време на упорито изграждане, непрекъснато развитие и утвърждаване.

Предстои ни да отблежим тържествено този юбилей. Дали ще бъде присъствен зависи от развитието на пандемията с Ковид 19. Независимо от всички обстоятелства – политически, икономически, здравни, столетието на болницата в гр. Гоце Делчев трябва да се отбележи по някакъв забележим начин и да стане достояние на нашата общественост.

Ритуалите се пазят и до днес

За всичко това е необходимо създаване на Инициативен съвет – комитет, който да поеме в ръцете си тази задача със съответния план на действие в зависимост от обстановката през 2022 година. Дните си минават един след друг, а с това и настоящата 2021г. Добре се знае, че ние българите обичаме да се оплакваме и отлагаме работата от днес за утре. Ето защо обстоятелствата налагат, тази задача да се изпълнява по създаден предварителен план. Този план трябва да стане достояние и се съгласува с Общинските съвети гр. Гоце Делчев, гр. Хаджидимово, с. Сатовча, с. Гърмен, РЦЗ гр. Благоевград и МЗ. Интересен е фактът, че досега не е честван някакъв юбилей на болницата в гр. Гоце Делчев за разлика от колективите в гр. Благоевград, гр. Разлог, гр. Сандански и гр. Петрич. По спомен на д-р Рангел Тасев, управител и хирург на болницата от 1939 – 1945 г., през 1942г. са направили малко тържество, отбелязвайки 20-годишнината на лечебното заведение в гр. Неврокоп. Целта е била да се засили вниманието на властите по започнатото строителство на сградата на новата /сегашната болница/, а това са трудните години на Втората световна война. Това го потвърди пред мене и тогавашния ръководител на строежа Васил Радованов. Аз го потърсих в гр. София да даде експертно мнение за строеж надстройка на болницата пред МЗ, където през януари 1976г. се настани акушеро-гинекологично отделение с 85 легла и се разкриха още няколко отделения като нервно, ортопедия и реанимация. По този начин всички раждания от района се насочваха в болницата и се закриха селските родилни домове.

Цвете за медиците от кмета

Винаги се намират причини кръглите годишнини на болницата в гр. Гоце Делче да не се отбелязват като: Възродителен процес, земетресения, наводнения, безпаричие и др. В същото време колективите в районните болници на Благоевградски окръг организираха чудесни годишнини с научна програма и тържествени събрания на персонала, гости и граждани в киносалоните. Аз като зам.главен лекар по лечебната част на болницата съм я представял и вземал участие в тези тържества, поднасяйки традиционните приветствени адреси, прочутите Неврокопски чанове/звънци/ и малки сувенирни балички тютюн от сорта Неврокопска басма. Важно е вниманието, а не цената на подаръка. Сега аз вярвам, че младите колеги от болницата ни ще се постараят да отбележим по достоен начин Столетието на болницата в гр. Гоце Делчев. През 2018 г. В гр. София се чествуваше Столетието на Първия медицински факултет основан през 1918 г. В България. Той мина под девиза: Столетия, Поколения, Личности! Аз мисля, че този девиз заслужава болницата в гр. Г. Делчев.

Дарение на апаратура за отделението по хемодиализа
Държавата осигури 1,5 милиона лева за апаратура, която е необходима за функционирането на новосъздаденото инвазивно отделение

Древните римляни са казали чудесна мъдрост, че написаното остава, а думите отлитат. Затова трябва да се помисли да се напише и напечата нещо за тази 100 годишнина!

Да не забравяме, че няма настояще и бъдеще без минало! И нещо много важно: едно е да искаш, друго е да можеш и трето е да го направиш. Затова дерзайте колеги.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *