Сдружение „Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев” тPORTO VILA REALърси двама младежи на възраст между 15 и 25 години за участие в младежки обмен, който ще се проведе във Вила Реал, Португалия в периода 30.08 – 06.09.2015г.data=RfCSdfNZ0LFPrHSm0ublXdzhdrDFhtmHhN1u-gM,3hKLZL9nuoiQeGgrO9_x1kKSzrbIYJXuMj3ciEi5kIJwMH3ceeCzkCKpq9dyJJL9dL0-APDy-iPNHHccn1aLQe0Xs-Tj-QiNL00TgpKyzM65

Проектът CULTUREGRAPH се финансира от програма Еразъм+, дейност 1 – Младежка мобилност.
Темата e свързана насърчаване на междукултурния диалог и засилване на усещането за европейско гражданство чрез фотография. Проектът има за цел насърчаване на дискусия по въпросите на културата с помощта на фотографията, задълбочаване на познанията на участниците по английски език и насърчаване на сътрудничеството между асоциации, работещи в областта на младежта.
100% от разходите за храна и настаняване се поемат от програмата Еразъм +, както и 100% от пътните разходи (до 275 евро на човек).
За да кандидатствате за участие може да изпратите мотивационно писмо в срок до 11.07.2015г. на адрес: cc_education_gd@abv.bg

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *