Стартира нов разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост”, съобщават от Областен информационен център – Благоевград. В срок до 28 февруари 2019 г. родителите, които се нуждаят от помощ за отглеждане на децата си, за да могат да се върнат на работа, могат да подадат заявление за осигуряване на детегледач във всяко Бюро по труда в страната. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица. Бюджетът на проекта е 30 млн. лв., от които 85% са от ЕСФ и 15% – национално съфинансиране.

Право да подават заявления за обявения нов прием по проекта, имат родители на деца от 0 до 12 години. Родителите, които могат да се възползват от услугата, трябва да бъдат от следните групи:

– Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;

– Многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места и децата посещават детски ясли/градини, както и училище. За целите на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г.;

– Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че тези родители, които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа поради отглеждане на деца от 0 до 5 години и имат осигурено работно място, не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта. Безработните родители пък трябва да започнат работа в рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете.

В резултат на първите два приема по програмата, 1 514 родители са одобрени и включени в проекта. 3 449 безработни лица пък са изявили желание да бъдат наети като детегледачи, а одобрените са 2 501. Сключените трудови договори с детегледачи са 1 425.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач”, която се осигурява по проект „Родители в заетост“, е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на децата. Заявления от родители ще се приемат до 28 февруари на хартиен носител, лично във всички Бюра по труда в страната или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *