Успешно приключи 42-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което бе 16-то поред за БДЗП клон Гоце Делчев, съобщи местният председател Димитър Попов.

Преброяването се осъществява за да се определи видовия и числен състав на зимуващите водолюбиви птици. Събраните данни ще послужат и за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове. Заедно с това се следи и за състоянието на водоемите и реките в България. Преброяването на зимуващите водолюбиви птици е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. Провежда се в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Във всичките страни от Европа, Африка и Близкия Изток, където се осъществява преброяването, участват близо 15 000 експерти и доброволци, поясни Димитър Попов.

Екипът на БДЗП – клон Гоце Делчев, преброи зимуващите водолюбиви птици на 13- ти и 14-ти януари по поречието на р. Места, между градовете Банско и Хаджидимово, също и на яз. Доспат.

Ето малко любопитна информация и данни събрани по време на тези два дни.

Най-интересни видове: Земеродно рибарче, Сива сврачка, Обикновена кръсточовка, Полски блатар.
Най-многобройни видове: за поречието на р.Места – Сива врана, за яз. Доспат – Обикновен фиш (вид патица)
Регистрирани видове: за поречието на р.Места – 31, за яз. Доспат – 17
Регистрирани птици: за поречието на р.Места – 675, за яз. Доспат – 1083

Заради топлото време досега има по-малко регистрирани видове. Заплахи за птиците са битовите отпадъци по поречието на р.Места. Почти навсякъде е замърсено с пластмасови бутилки, полиетиленови торбички и др. Поради голямото количество боклуци, рибата е намаляла значително, което разбираме от отсъствието на големия корморан, предимно рибоядна птица, но не сме регистрирали нито един екземпляр по поречието на р. Места. Нерегламентираното сметище близо до р.Места, което се намира в община Хаджидимово продължава да расте и там се изхвърлят битови, и строителни отпадъци, сподели още Димитър Попов.

20 души участваха в СЗП и бяха част от екипа през двата дни.

Димитър Попов и БДЗП Гоце Делчев, благодарят на всички тях, както и на служителите и ръководителите на ДГС Гоце Делчев, ЛРС „Сокол“ – гр. Гоце Делчев, ДГС „Селище“ – гр. Сърница, ДЛС „Дикчан“ – с. Сатовча, които подпомогнаха осъществяването на преброяването. Включиха се също ученици от ОУ „Пейо Яворов“ – с. Огняново, а най-малкият участник този път беше Ибрахим Ликов, първокласник от Второ ОУ „Гоце Делчев“ – гр. Гоце Делчев.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *