Жълта табела от гъвкав пластичен материал трябва да бъде поставена на всеки кошер, за да могат пчелните семейства да бъдат идентифицирани, това гласи публикуваната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им. Изисква се височината на табелката да е 45-60 мм, а дължината – 65-90 мм. Пчеларите ще имат ангажимента да направят така, че надписът им да може лесно да се чете през целия живот на пчелното семейство и да не може да се заличава.

Жълтите табели имат за цел да се унифицират идентификационните средства и тяхното използване при пчелните семейства у нас, гласи проектът на доклад към наредбата. Целта е още да се изпълнят изискванията Закона за ветеринарномедицинската дейност. Нормативната база предвижда собственици или ползватели, които участват за подпомагане по мерки „Агроекология и климат“, „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г. да използват индивидуална идентификационна табела.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *