През м.септември 2022 г. Община Гоце Делчев приключва успешно изпълнението на дейностите по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. по процедура за изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020.

Проектът е на обща стойност 758 556.22 лева, от които 630 747.73 лева (85%) са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, 111 308.43 лева (15%) са от националния бюджет на Р България и 16 500.06 лева собствен принос на Община Гоце Делчев.

С тези средства бяха изпълнени мерки за енергийна ефективност на три многофамилни жилищни сгради в град Гоце Делчев: на ул. Гоце Делчев №29 вход А, ул. Дунав блок №27 и ул. Дунав блок №28 – енергоспестяващи мерки за топлоизолиране на външни стени, покрив и подове; подмяна на дограма; енергоспестяващи мерки по осветителна инсталация в общите части; технически мерки, предписани в техн. обследвания и паспорти на сградите – хидроизолация на покриви, подмяна на улуци и водостоци, ремонт на комини, парапети по стълбища, козирки на входове, нови домофонна инсталация и мълниезащитна инсталация, огнеустойчиви врати за отделяне на стълбищна клека от мазета; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, чрез ремонт на тротоарна настилка пред входове и доставка на мобилни устройства/роботи за асистирано изкачване на стълби.

Изпълнението на проекта ще допринесе за намаляване на енергопотреблението на сградите и опазване на околната среда, чрез по-малко вредни емисии от парникови газове – общо 254,78 тона спестени емисии CO2 годишно. Повишен е класът на енергопотребление на сградите, като в резултат на това общо 60 бр. домакинства преминават в по-горен клас на енергопотребление (от клас F в клас B). Подобрени са експлоатационните характеристики на сградите с което се удължава жизненият им цикъл.

ПРЕДИ И СЕГА

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *