Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството и Фондация за развитие на малки и средни предприятия, Струмица, Северна Македония представи основните постигнати резултати от проекта на заключителната конференция „Предизвикателства и социално влияние на социалното предприемачество в българско-македонския трансграничен регион“ , които са впечатляващи:

За първи път в трансграничния регион се организира Предприемаческа борса по социално предприемачество с представени отлично 16 бизнес социални идеи и бизнес планове от 16 екипа с 32 български и македонски средношколци, читалища и НПО,

Първи трансграничен Иновационен лагер по социално предприемачество, на който 28 участници с учене чрез правене и експериментиране придобиха умения по бизнес планиране, социален маркетинг и комуникация

78 български и 40 македонски участници в е-обучение с 5 основни модула по социално предприемачество

20 представители на местни власти, социални и образователни институции, НПО с познания по социално предприемачество, социална икономика и екосистема

26 представители ( 16 БГ и 10 МК )на уязвими групи с дигитална компетентност

Изградена среда/хъбове и мрежа за подкрепа развитието на социалното предприемачество.

Д-р Марина Стефанова от Софийски университет „Климент Охридски“ обобщи представянето на идеите на предприемаческата борса, подчерта силните страни на идеите, мотивацията и хъса на участниците да разработват идеи, продукти и услуги, да ги представят по най-добрия начин, отбеляза и кои слаби страни да се преодолеят, за да може бизнес идеите да се приложат на практика и насърчи всички участници да продължат да приложат наученото в реален бизнес.

Най-добре представените социални бизнес идеи: I място „Вкусна академия“ на Христина Катранджиева, ПГ по МСС ‚П. Яворов“, Г. Делчев и Румяна Джибова, читалище „Изгрев“ с, Баничан и две II места „Религиозен туризъм“ на Костадин Бибишков и Стефани Илиева и „Живот в с. Яково“ на Лиляна Янкулова и Велислав Великов от ПГИТ „Ас. Златаров“ Петрич. Македонските идеи „Релакс“ – център за обучение на масажисти, център за аутисти „Питър Пан“ , „Хепинес“ – център срещу прекомерна употреба на електронни уреди.

Крис Харис, Шотландия, експерт с над 25 годишен опит в разработване на програми и проекти в ЕС и член на УС на социалното предприятие Максенс представи завладяващата история на старта на Максенс от един миньор след колапса на минната индустрия и безработица над 50% достигат до забележителни резултати с 150 заети и 3,5 милиона паунда годишен оборот като предоставят социални услуги, обучения, помещения за стартиране на бизнес и др.

Конференцията се провежда едновременно в България и Македония с он-лайн връзка както бяха проведени и всички трансгранични събития в трудните условия на извънредно положение и епидемична ситуация на COVID-19 при спазване на всички противоепидемични мерки.

Участниците от двете страни на границата посетиха социално предприятие.

Конференцията бе организирана по проект CB006.2.31.040 „Развитие на екосистема за социално предприемачество“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония ИНТЕРРЕГ – ИПА-СВС CCI2014TC16I5CB006

Обща цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на регионалния бизнес чрез стимулиране изграждането на капацитет за социално предприемачество на младежи и НПО и насърчаване развитието на екосистема и иновативни решения за обществените предизвикателства в региона. Съчетава придобиването на реален опит (електронно обучение, наставничество, предприемачески лагер и борса) в създадените хъбове по социално предприемачество. https://www.rcsr4seed.com/

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония (CCI No 2014TC16I5CB006). За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено  Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, ЦПП и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *