Община Гоце Делчев организира провеждане на заключителна пресконференция по проект „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма по ИПГВР на Община Гоце Делчев за периода 2014-2020г.“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001-0036-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Заключителната пресконференция ще се проведе на 14.12.2023 от 11,00 часа в заседателна зала на Общински съвет гр.Гоце Делчев, ул. Царица Йоана №2, етаж 1.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *