Община Гоце Делчев и Общински исторически музей в града завършват процеса по организация на сондажни археологически проучвания през 2024 година на късноантичната и средновековна крепост „Момина кула“, разположена край село Делчево.

Финансирането на археологическите проучвания ще бъде със средства, осигурени от двете институции. По този начин те изпълняват общинския план за опазване и представяне на културно-историческото наследство. Крепостта заема островърхо възвишение, от север и запад то е ограничено от дълбоки дерета, а от юг – със седловина, която го свързва с разклоненията на Южен Пирин.

Историческият обект има неправилна форма и заема площ от около 10 декара. Източното подножие на крепостта е заето от многобройните останки от подградието – неукрепените жилищни и стопански квартали. Откритите тук материали принадлежат към времето на Второто българско царство (XII – XIV век).

Първите археологически проучвания на крепостта „Момина кула“ ще предоставят данни за периодите на обитаване на крепостта, площта на обекта през античността и средновековието, архитектурата в крепостта и нейното подградие.

Получените археологически данни, внушителните архитектурни останки, близостта до град Гоце Делчев, наличието на удобни за ползване комуникации ще бъдат достатъчни предпоставки за цялостното проучване, социализацията, консервацията и частичната реставрация на късноантичната и средновековна крепост „Момина кула“.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *