Започва пореден проект за обновяване на базата на общинската болница в град Гоце Делчев. До момента чрез различни проекти община Гоце Делчев е инвестирала в ремонт за сградите, подмяна на отоплението и медицинска апаратура за здравното заведение над 4 милиона лева, припомни заместник кметът Саид Иброш.

На 7 юли 2020 година в гр. Гоце Делчев се проведе откриваща конференция по проект „Климатизиращи се здравни институции“. Организатор на събитието бе Община Гоце Делчев, която е водещ бенефициент на проекта. На състоялата се конференция бяха представени целите, най-важните дейности и очакваните резултати от реализирането им.

Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG – IPA CBC България – Северна Македония и е пряко адресиран към едно от основните предизвикателства за човечеството – изменението на климата и последствията от изменението на климата във всяка област на човешкото общество. Съществува силен и нарастващ глобален научен консенсус, че затоплянето на климата е факт и се отразява пагубно на човешкото здраве.

Ето защо целта на проекта е да укрепи здравните системи при справяне със заплахите за здравето, породени от изменението на климата, включително спешните ситуации, свързани с екстремни метеорологични събития. Част от дейностите предвиждат мерки за смекчаване и приемане изменението на климата в Гоце Делчев – електрическо инсталиране и изграждане на фотоволтаични системи до 30kW и ремонт на Вътрешно отделение в МБАЛ „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев.

Очаквани резултати от реализация на проекта са ресурсна ефективност за МБАЛ „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев чрез изграждане на фотоволтаична инсталация и ремонт на Вътрешно отделение, подобряване на капацитета, квалификацията, знанията в областта на заболяванията, свързани с изменението на климата, чрез използване на иновативни решения, модерно оборудване и практики; изработени две стратегии с определени мерки за смекчаване и приемане последствията от изменение на климата; провеждане на кампания за повишаване на обществената осведоменост и работа в мрежа и разработване на уеб платформа.

Партньори на Община Гоце Делчев в проекта са Клинична болница за обществено здраве – Щип, Република Северна Македония. На събитието присъстваха също председателят на Общински съвет Гоце Делчев Димитър Балтаджиев, управителят на МБАЛ „Иван Скендеров“, лекари и медицински сестри от вътрешното отделение на болницата, кметове на населени места в общината, общественици.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *