Над 1700 дка ще бъдат залесени тази година на територията на Югозападното държавно предприятие, като 1441 дка от тях ще бъдат засадени през пролетта. Въпреки неблагоприятните природни условия, които затрудниха и забавиха работата в горските разсадници, изваждането и съхранението на фиданките приключи и кампанията вече е в ход. До момента са залесени 410 дка.
През есента на миналата година като предварителна дейност беше извършено почистване и подготовка на почвата на площ от 1369 дка. И тази година усилията са насочени приоритетно към по-бързо възстановяване на засегнатите от пожари и съхнене горски територии. Затова 41% от залесяванията са върху освободени терени след пожар, а 31% – върху почистени площи след настъпили повреди от други природни въздействия. Ускореното възстановяване на тези територии ще допринесе неZALESYAVANE само за подобряване на околната среда. Очаква се с включването в лесокултурните дейности да се постигне и благоприятен социален ефект чрез създаването на нови работни места в малките населени места, където процентът на безработица е много висок.
По-големи залесявания на площ над 100 дка се предвиждат в държавните ловни стопанства „Осогово” – Кюстендил и „Дикчан” – с. Сатовча и в държавните горски стопанства в Гоце Делчев, Гърмен, Елешница, Места, Пирдоп и София.
1 200 000 фиданки са произведени в горските разсадници на Югозападното държавно предприятие за тази основна дейност. От тях 42% са от иглолистни видове – предимно бял, черен бор и смърч. При широколистните приоритетно се залага на местните видове, сред които са всички разновидности на дъба, явора, планинския ясен, липата, гледичия и бяла акация.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *