DSCN8132

Писмото по-долу получихме днес на редакционната ни поща. Изключително разумни предложения, които аз лично подкрепям. Гледам списъка на шефовете на НПО, които са си сложили подписа и ОТНОВО МЕ ОБЗЕМА НЕДОВЕРИЕ. Както изкоментира един колега: „Много е хубаво, за да е вярно!” Вярвам само на Капка Панайотова, можеб би защото я познавам лично. За Боряна Димитрова и Антонина Желязкова имам ОГРОМНИ съмнения за безпристрастието им, за останалите по-малки. Не е тайна, че и НПО-тата са разделени на наши и ваши и имат прозрачни партийни пристрастия, тъй че АЗ НЕ ИМ ВЯРВАМ. Ако сгреша и се окаже, че съм излишно мнителна, ще се радвам много.
Маргарита Енчева

ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА
Уважаема г-жо Манолова,
По повод отправената към нас покана от ръководството на Народното събрание да се включим в обществено обсъждане на промени в изборното законодателство,
ние, долуподписаните, заявяваме, че няма да участваме в консултации, докато не бъдат изпълнени следните искания:
1. Оставка на правителството.
2. Провеждане на избори не по-късно от месец октомври 2013 г.
3. Промени на изборното законодателство, включващи следния задължителен минимум от изменения в Изборния кодекс:
– Възстановяване на преференцията в пропорционалните листи – с праг за отчитане на преференциите, който ще даде реална възможност за разместване на водачеството на листата;
– Създаване на актуален регистър на избирателите;
– Изработване на дефиниция за политическа реклама и задължение за ясно обозначаване на всяко платено съдържание в медиите. Да се гарантира безплатно време за отразяване на кампанията в обществените медии. В административнонаказателните разпоредби на Изборния кодекс да се предвиди и санкция за непубликуване от медиите на договорите им с политическите партии и кандидатите за отразяване на кампанията;
– Методиката за определяне на изборния резултат да бъде част от Изборния кодекс;
– Да се гарантира сигурността при отпечатване, съхранение и разпространяване на изборните книжа и бюлетини – да се създаде възможност наблюдателите да имат достъп до етапите на отпечатване, съхранение и разпространение на изборните книжа и бюлетините. Изборният кодекс да включи разпоредби, детайлизиращи реда и начина за съхранение и разпространение на изборните книжа, бюлетини и печати. Бюлетините и/или кочаните да имат серийни номера. В Изборния кодекс да се регламентира, че броят на получените от СИК бюлетини е с 10% над броя на избирателите в съответната секция. Да се регламентира начинът за определяне броя на бюлетините, които се отпечатват за чужбина;
– Промяна в изискването за брой подписи за издигане на независим кандидат за народен представител от Инициативен комитет. В Кодекса на добрите изборни практики на Венецианската комисия се препоръчва, да не се изисква подкрепата на повече от 1 % от избирателите в съответния район;
– Предоставяне на възможност всеки избирател да провери в кои подписки на партии, коалиции и кандидати фигурира, чрез електронна проверка през сайта на ГД „ГРАО“( каквато има за проверка в избирателните списъци). Всеки лист от подписките да има поле, което да съдържа името и подписа на лицето, пред което гражданите са попълнили личните си данни и са положили подпис в списъка;
– Изборният кодекс да включи и процедурни правила за разглеждане на жалби и сигнали, свързани с неправилно прилагане на изборните правила, начина на протичане на предизборната кампания, отразяването на предизборната кампания в медиите. Да се въведат гаранции за задължително произнасяне от ЦИК по жалби и сигнали на граждани, наблюдатели, застъпници, както и ясен регламент за водене на публичния регистър на жалбите и сигналите от изборната администрация;
– Всички решения на изборната администрация, които са определящи за произвеждането на изборите, да подлежат на съдебен контрол;
Институт за развитие на публичната среда – Антоанета Цонева, Председател на Управителен съвет
Асоциация на европейските журналисти – България – Кристина Христова – Председател на Управителен съвет
НПО Линкс – Теодора Гандова, Председател на Управителен съвет
Алфа Рисърч – Боряна Димитрова , Управител
Сдружение „Корективи“ – Геновева Петрова
Център за независим живот – Капка Панайотова, Директор
Център за либерални стратегии – Даниел Смилов, Програмен директор
Фондация „Европейски институт“ – Любов Панайотова , Директор
Български институт за правни инициативи – Биляна Гяурова – Вегертседер, Директор
Български хелзинкски комитет – адв. Маргарита Илиева, Директор на Правната програма
Сдружение „Болкан Асист“ – Славея Христова, Изпълнителен директор
Форум Гражданско Участие – Ива Таралежкова, Председател на Управителен съвет
Сдружение „България на гражданите” – Георги Атанасов, Председател на Управителен съвет
Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия – Антонина Желязкова, Директор

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *