Д-р Мария Карагьозова в интервю за ХРОНИКА

Д-р Карагьозова, излезе годишният доклад за дейността на Районен съд – Гоце Делчев, и МАРИЯ-КАРАГЬОЗОВА-377x300за да не засипем читателите с цифри, бихте ли казали за какво най-често се съдят хората в Гоцеделчевско?

През 2015 г.  се наблюдава, макар и леко, увеличение на броя на образуваните дела, така че действително хората, които са се обърнали към съда за разрешаване на техните спорове са повече, в сравнение с предходните 2-3 години.  И надявам се, те да са останали удовлетворени от резултата от съдебните производства. В последните години се наблюдава тенденция гражданските дела да са  повече от наказателните. В известна степен това се дължи на факта, че има образувани много заповедни производства. Това са производствата, при които съдът, в една съкратена съдебна процедура, издава изпълнителни листове за суми, с които хората са задлъжнели към банки, към физически или юридически лица.

А колко обикновено се точи едно дело?

Стремежът на съдиите е съдебните производства да приключват  в кратки срокове. Това е по-реалистично при гражданските дела, защото от няколко години работим по правила, които предвиждат размяна на съдебни книжа между страните, преди те да са влезли в съдебната  фаза. Това позволява страните по делата да се запознаят с претенциите на всяка една от тях, да могат да отговорят на тези претенции и да вземат становище по тях. И когато делото влезе в съдебната зала, да може да приключи за две, най-много – три съдебни заседания. И след това да се постанови съдебен акт.

Кои са най-куриозните съдебни спорове, които Ви се е налагало да решите през изминалата година?

Имаше доста интересни случаи. Например, на мен ми се наложи да разведа едно семейство двойка, жители на квартал Кремиковци в с. Гърмен.  С оглед спецификата на живота там, си мислех, че там няма семейни двойки, които са сключили граждански брак. Обаче се оказа, че има и се надявам да не съм развела единствените,  или малкото, които живеят там със сключен граждански брак.

Как решавате проблемите с несъстоятелността на осъдените?

Това наистина е голям проблем, защото хората съдят за ефективността на съдебното производство, по това как се изпълнява съдебното решение, независимо от какво естеството е. Когато са присъдени за получаване пари, кредиторите искат да получат сумата, която им се дължи. Когато съдията се е произнесъл да им бъде предадено владението върху имот, съответно се иска изпълнение от съответните институции. И когато не се постигне такова изпълнение, въпреки положително за тях съдебно решение, тогава ми се струва, че хората като цяло, започват да губят доверие в институциите и в ефективността на съдопроизводството.

Но аз мисля, че съдебно изпълнителната служба в Районен съд  – Гоце Делчев е постигнала добри резултати през изминалата година, защото сумата, събрана като парични задължения, е в размер на 504 134 лв. И там се забелязва увеличение на броя на образуваните дела, което означава ,  че гражданите имат доверие в държавната съдебно изпълнителна служба, защото те имат и друг вариант – да се обърнат и към частен съдебен изпълнител. Моите наблюдения са, че голяма част от гражданите предпочитат да образуват дела в съдебно изпълнителните служби, включително и в нашата.

А кои са най-трудните, според Вас, дела за решаване?

Към разглеждането и решаването на всяко дело се пристъпва отговорно, и затова най-трудно за съдията е тогава, когато види недоверие в погледите, в поведението на страните в съдебната зала. Освен, че делото трябва да се реши според доказателствата и правилата на законодателството, съдията трябва да умее да убеди гражданите, че действително това е правилното решение.

Юридически грамотни ли са жителите на региона, знаят ли къде и как да търсят правата си?

Да, аз мисля, че гражданите са юридически  грамотни, но  забелязвам, че все  по-често те идват в съда да питат как трябва да постъпят, към кой да се обърнат, за да бъде разрешен техния спор, а редът би трябвало да е друг – първата консултация трябва да е при адвокат.

Бихте ли коментирали тезата, че заради високите адвокатски и съдебни такси, в последно време българите търсят и други форми за справедливост?

За съжаление е така. Има случаи от съдебната практика, които показват, че хората първо прибягват до саморазправа и едва след това до съда.  Вече идвайки в съда, много от тях желаят да им бъде назначен служебен защитник, да им бъде оказана правна помощ по съответния ред, защото нямат средства за заплащане на адвокатски хонорари.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *