boul_simeon_veliki_remont_800_2

Освободете тротоарите от струпани дърва или други материали, ако живеете на улиците:
„Цар Самуил“;
„Св.Св. Кирил и Методий“ ;
„Петър Сарафов“;
„Одрин“;
„Скопие“;
„Охрид“;
„Добруджа“;
„Димо Хаджидимов“;
„Александър Стамболийски“;
„Беласица“ ;
„Стою Льондев“;
„Даме Груев“;
„Завоя на Черна“;
„Сливница“;
„Шар планина“;
„Енос“;
„Струга“;
„Мидия“;
„Щип“;
„Стефан Веркович“;
„Спаса Фурнаджиева“.

 

По които предстоят строителни работи във връзка с проектите: „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев по ОПРР” и “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, Община Гоце Делчев уведомява граждани, фирми и експлоатационните дружества на съоръжения в обхвата на включените в проектите улици, че е необходимо да предвидят полагане на нова мрежа (ВиК, Електро, Газоснабдяване, Интернет и др.), или реконструкция на съществуващата такава, както и да извършат необходимите за това дейности в срок до 22.09.2014 г. След реализиране на проектите, Община Гоце Делчев няма да разрешава прокопаването на уличната и тротоарната настилка на ремонтираните улици за срок от 5/пет/ години.
Освен това, в срок до 22.09.2014 г., от уличните платна, тротоарите, зелените площи и междублоковите пространства, трябва да бъдат отстранени дърва за огрев, строителни материали, навеси и други. По време на изпълнението на строително-ремонтните дейности, умоляваме гражданите да избягват паркиране на превозни средства, както и складиране на всякакви материали на посочените улици, затрудняващи нормалното протичане на строителния процес.
Нарушителите ще бъдат глобявани съгласно Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.

От Общинската администрация се извиняват за създадените неудобства и благодарят на гражданите за проявеното разбиране и търпение по време на изпълнение на проектите.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *