Център за професионално обучение към Частен професионален колеж „ОМЕГА” предлага безплатни курсове с пълен пансион за регистрирани земеделски производители и млади фермери на тема:

 

 GROZDE

С Ъ В Р Е М Е Н Н И   Т Е Х Н О Л О Г И И   

В    Л О З А Р О В И Н А Р С Т В О Т О  

 150 часа

 

 

Обучението е по мярка 111: „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ” и е напълно безплатно за участниците.

Колеж „Омега” осигурява транспорт от населеното място до Пловдив, подходяща материална база за провеждане на занятията по теория и практика, посещения и практически занятия.

За участниците е осигурена нощувка и целодневно изхранване, учебни и помощни материали. Обучението се осъществява от водещи за страната академични преподаватели и специалисти: академици, професори и доценти.

 

Изискване към участниците е да отговарят на едно от следните условия:

  1. Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
  2. Да са физически лица, собственици/съсобственици на гори
  3. Да е одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания”

 

Следващите обучителни групи стартират на 26.01.2015 г. Обучението е целодневно в рамките на работната седмица.

 

Повече подробности, както и за заявяване на желание за включване се свържете с администрацията на колежа на телефон:

032 / 944 544 или 0878 644 799, 0878 644 787

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *