Община Гоце Делчев строи блок за хора в нужда с европейски пари, гради детска градина в с. Лъжница с кредит. Диалог и баланс с централната власт, която и да е тя, а не конфронтация, защото това е в ущърб на избирателите, казва в интервю пред Kmeta.bg градоначалникът Владимир Москов.

moskov-11

Владимир Москов  e кмет на община Гоце Делчев от 1995 г., в момента управлява за шести пореден мандат. Има магистърска степен по педагогика и допълнителни обучения  – „Европейският съюз и местно самоуправление“ и „Местното самоуправление и местното икономическо развитие“. От години е член на българската делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз, наскоро бе избран за член на Бюрото на Комитета на регионите. Член е на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Семеен, има две дъщери.

 

Г-н Москов, как приемате полученото признание в Европа да сте част от Бюрото на Комитета на регионите?

Признанието, каквото и да е то, означава преди всичко отговорност. Отговорност пред тези, които са ти гласували доверие и пред тези, които представляваш. От доста време съм в Комитета на регионите, но за първи път този мандат бях избран единодушно в Бюрото.  Това е ръководният и координиращ орган. Там се изготвя дневният ред на заседанията, решенията, становищата. Следващото ни събиране е през декември. Ние сме представители на местната и регионалната политика на изборни длъжности. Заедно с мен в Бюрото е и Малина Едрева. Разискваме всички въпроси, които се дискутират в Европейския парламент, в Европейската комисия. Даваме нашите съображения, понякога изразяваме несъгласие, даваме нашите предложения. Работим в пълно съгласие и в консенсус. Решенията се вземат след открити дебати, първо в комисиите, после на пленарните заседания. Работата ни е може да се вземе като пример в България. И тук да се работи по-този начин – при загърбване на политическите пристрастия и за благото на хората.

Да останем на европейска вълна. Кои са европейските проекти, които изпълнявате в момента и тези, които предстои да реализирате?

Основните ни дейности са по Оперативна програма „Региони в растеж”, където предвидените средства за община Гоце Делчев са в размер на 19 милиона лева. Ще обновим изцяло Западния квартал на града, ще ремонтираме две училища и две детски градини. Емблемата на града – Културния дом, също ще бъде обновен, там нищо не е пипано от 1989 година. Ще осигурим и ново оборудване, и външен ремонт. Много се радвам, че ще реализираме един социален проект – ще построим блок с 30 жилища, в който ще настаним хора в крайна нужда и граждани, които са с рисков социален статус. Ако остане ресурс от програмата, сме предвидили обновяване на Южния квартал и на още едно училище. По програмата за развитие на селските райони ще направим цялостна рехабилитация на 14-километровия път от село Баничан до селата Корница и Брезница. Нова настилка, мантинели, пътна маркировка, канавки. Искаме да инвестираме и в изграждането на нов път с дължина 2 километра. Той ще минава от града през местността Текето до международния път за Драма. По този начин ще облекчим трафика в населеното място, колите ще минават по този обходен път. Вторият ни проект по тази програма е за благоустрояване на улици в селата Мусомища,Баничан и Брезница, стойността му е 2 млн. лв. Ние пък поемаме ангажимент да подменим водопроводната мрежа за наша сметка. Предстои официално откриване на спортната зала, която е многофункционална и е най-голямата в Пиринския край – с 1300 седящи места. Няколко вида спорт ще се практикуват в нея. Наскоро мина Приемателната комисия и нямаше нито една забележка. 3,5 млн. лв. ни даде държавата за строителството на залата, 500 000 лв. осигури общината. Единадесет са жилищните сгради, които до момента са санирани в Гоце Делчев със средства по програмите, а предстои това да бъде направено и с още 22 панелни блока в рамките на няколко месеца. Почти нямаме сграда в град Гоце Делчев, която да отговаря на изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради да не е включена. Програмата се реализира по инициатива на правителството на ГЕРБ, много е полезна за хората. За огромния интерес от страна на хората говори и фактът, че до момента в община Гоце Делчев има регистрирани нови 40 сдружения на собствениците, като очакванията са, че до края на годината те ще станат 100.

Разчитате много и на туризма. Какви проекти готвите в тази посока?

Има сериозен интерес към най-новото село в страната – Попови ливади. Село Делчево също привлича все повече туристи, направихме ремонт на пътя от града до селището, построихме два паркинга, както и Посетителски център. В населеното място има много вековни къщи, доста от тях са паметници на културата. Наскоро се направи нов трафопост в Попови ливади. Новото селище ще запази своя курортен характер. Общината пък ще има възможност да го развива с включването му за финансиране по различни европейски и национални програми през новия програмен период 2014-2020 година. Досега това нямаше как да се случи, тъй като не се отпускат инвестиции за ненаселени места. Сега вече няма пречки това да се случи в обявения още през 1967 година за климатичен планински курорт в Пирин планина. Община Гоце Делчев има изготвени работни проекти за нов водопровод и канализация в новото населено място, за направата на улици, на пречиствателни съоръжения, на по-добра електропреносна мрежа. Основната цел на местната власт е да създаде добри условия за отдих и Попови ливади да е модерен курорт за гости от страната и чужбина. Подготвен е идеен проект за развитието на туризма. Вече има намерения на частни инвеститори към ремонта на ученическия лагер в Попови ливади, можем да го дадем на съответния инвеститор да го стопанисва за срок от 10 години. Целта е в базата да се направи съвременен скаутски център. Когато няма групи в него, лагерът ще се използва от гражданите и децата. Искаме да развием планинското колоездене, вече има клуб в града за екстремно колоездене. Заедно ще организираме надпревари с международно участие. Самите собственици на имоти в селището имат възможност да кандидатстват по европейските програми за построяването на хотели или къщи за гости. Регулационният план е готов, вървят съгласувания с РИОСВ и Басейнова дирекция за ремонтите на водопроводите.

Доста проблеми имат общините със своите некоректни длъжници. Успявате ли да решите този проблем?

Нашите длъжници са на показ, смятаме, че трябва да се знае кой е некоректен към общината, защото по този начин пречи на останалите граждани. Защото налозите се ползват за развитието на населените места, за по-добрата им визия, за различни важни за обществото дейности. По-големите ни длъжници могат да се видят на електронната страница на кметството. Не е тайна, че водим и съдебни дела срещу хора и фирми, които с години не са платили и лев данъци. Приоритет за нас трябва да е търсенето на източници на приходи, тъй като голяма част от общините се декапитализираха. Доста имоти, общинска собственост, вече са продадени. И няма други финансови приходи. Един от начините за решаването на проблема с недостатъчните приходи на общините е част от някои данъци да се връщат в общинската хазна. Това може да е Данък общ доход или Данък върху добавената стойност. Целта е да има доходи в местната власт, за да се решават по-добре социалните проблеми. Защото не е тайна, че всичко търпи амортизация – инфраструктура, осветление, материална база. Няма как с европейските средства по програмите да осигурим навсякъде лъскави улици, сгради, детски градини. Затова е време да намерим решение на този проблем с управляващите. Целта е да сме максимално полезни на хората. Националното сдружение на общините е нужно да се усъвършенства като организация в услуга на общините – да се съобразява с исканията им, да намира решения на проблемите им.

Социалната политика, подпомагането на образованието, културата и спорта са приоритет за община Гоце Делчев. Справяте ли се с финансирането на всички тези дейности?

Няма неразкрита социална услуга в нашата община. Казвам го с гордост. Помагаме на хора в риск, в затруднено положение, на хора с увреждания, и с ментални проблеми. Разполагаме с шест такива Центъра. Само преди месец открихме Кризисен център за жени и деца, които са в неблагоприятна, критична обстановка. Готвим се да направим Рехабилитационен център за хора с увреждания и с ментални проблеми. Полагаме грижи за младежите, които са напуснали социалните заведения. Немският център „Символ на любовта” е уникален за страната ни. Не знам да има друг такъв в България. Прилага се българска и немска методика при грижите за потребителите. Близо 100 човека ползват услугите му, персоналът е висококвалифициран и работи с много желание. Разбира се, че получаваме помощ за това заведение и от Германия. Не спираме да развиваме културата и спорта, винаги сме отворени към образованието. Приоритет ни е и развитието на МБАЛ „Иван Скендеров”. Проблемът там е с привличането на квалифицирани кадри. Стимулираме финансово петима стипендианти в момента, за да придобият допълнителна специалност. Осигуряваме ги битово – предлагаме им безплатно общински жилища. Почти всички училища са с достъпна за хората с увреждания среда,, имат специални асансьори, такъв се прави сега и в сградата на общинската администрация. Започваме строителството на детска градина в село Лъжница. Сега някои деца ползват стаи в училището, други всеки ден ги возят до съседното село Корница. Много пъти ни обещаваха средства за забавачка, накрая решихме сами да си помогнем. Изтеглихме кредит от 1,5 милиона лева за строителството, ще ги връщаме в продължение на 10 години. Почти няма училище или детска градина, които да не са обновени. Не делим населените места – не влагаме само в града за сметка на селата.

Помага ли за бизнеса близостта на общината до границата с Гърция?

През 2005 г. се отвори ГКПП Илинден-Ексохи, отворихме вратата към една стара държава на Балканите. Само 20 километра ни делят от границата, Драма и Кавала са съвсем близо. Това спомага за икономиката, туризма, търговията, селското стопанство. Местният бизнес работи по поръчка на гръцки клиенти и обратно. Много от шивашките фирми работят на ишлеме, материалите им са от Гърция, най-вече от района на Солун. Много гръцки граждани ползват по-евтини услуги в нашата община. Доста са и фирмите с гръцко участие – най-вече в шивашката индустрия, също така в дистрибуцията, в доставката на строителни материали, дори в наемането на земеделски земи, които обработват заедно с българи. Ние винаги сме подкрепяли сериозните инвеститори и сме им подавали ръка. Не е случайно, че най-голямата шивашка фирма „Пирин Текс” на немския бизнесмен Бертрам Ролман вече 23 години работи в града ни.

 Как успявате при десетина различни правителства вие, кмет от БСП, да гарантирате просперитета на общината и реализирането на толкова много проекти?

Не са важни партиите, а интересите на хората. Трябва да се търси баланс, диалог с централната власт, а не конфронтация. Мой принцип е да не политиканствам, защото това е в ущърб на гражданите. Проблемите им нямат цвят. Без излишни политически речи и агитации, за да не се вреди на хората. Нормално работя и с общинския съвет, в който има представители на различни партии.

 На последните избори миналата година спечелихте над 70% от вота на избирателите. Ще разкриете ли тайната на успеха да печелите 6 пъти поред доверието им?

Основното е работата, както и откритостта. За тези 21 години на кметския стол разбрах, че хората не обичат да чуват отрицателната частица „Не”. Трябва да си близо до тях, ако не можеш да свършиш нещо, обясни защо. А не загърбвай диалога с гражданите. Те искат да чуват „Да”, да им даваш решения и средствата за конкретния проблем. Има ли критична ситуация, решението да се дава веднага, а не да се отлага в бъдещето. Другото важно правило, което следвам, е да не забравям откъде съм тръгнал, кой съм и какво съм обещал.

източник: kmeta.bg

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *