Приключи изборът на изпълнители по процедурата за възлагане на обществена поръчка за “Изпълнение на инженеринг за обекти от Националната програма за енергийна ефективност на територията на гр. Гоце Делчев”.

Избрани са изпълнители за извършване на проектиране и строителство на 19 от общо обявените 21 сгради.

За две от тях – ж.к. “Дунав“, бл.9, бл.10, бл.11, бл.12” и сградата намираща се на улиците Шипка №7, Пенчо Славейков №16 и №18, процедурата беше прекратена, тъй като нито една от подадените оферти не отговаряше на изискванията на вdscn2922ъзложителя. В този случай съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки трябва да се проведе нова процедура. Очаква се след обявяването им да имат избрани изпълнители приблизително до края на настоящата година.

В момента се подписват договори с избраните изпълнители и предстои стартиране на работата им. Ще бъдат изготвени работни проекти и изпълнени предвидените строително-ремонтни дейности. Приблизителният срок за изпълнение е до три месеца от подписване на договорите с избраните изпълнители.

Предвижда се всяка фаза на изпълнение на договорите да бъде съгласувана със Сдружението на собствениците, посредством техен упълномощен представител.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *